Monica Rydland

Programdirektør Monica Rydland

E-post
Monica.Rydland@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 69 / +47 979 85 790
Avdeling
NHH Executive
Kontor
BU03
Ansvar
Executive master i ledelse Design Thinking Innovasjonsledelse Ledelse av utvikling og endringsarbeid nasjonal lederutdanning for styrere Interne utviklingsprogrammer for offentlig sektor.