Parallel Session 1

Parallel Session 1

Thursday 9 January 2020, 11.30-13.00.

A new presentation starts every half hour if nothing else is stated. Open tabs to read abstracts. Click on venue name to go to an electronic map.

ACCOUNTING I

Aud. B Session Chair: Anatoly Bourmistrov

 • Elena Dybtsyna: Amalgamation in the local governments: management control perspective

  Elena Dybtsyna: Amalgamation in the local governments: management control perspective

  The main purpose of this study is to get a broader understanding of how management control systems work in public organizations, and how such systems change in context of the administrative-territorial reform. The study uses theoretical frameworks within management accounting and institutional theory to help to gain a better understanding of how management control systems change in the merger process. The context of this study is the voluntary merger of three municipalities in Norway, with different sizes and financial positions to become one municipality.

 • Per Christian Ahlgren, Kari Nyland og Idun Garmo Mo: The interplay of fomallized management controls and institutional logics

  Per Christian Ahlgren, Kari Nyland og Idun Garmo Mo: The interplay of fomallized management controls and institutional logics

  An external audit by the regional commissioner in 2015 revealed lacking systems for management controls and significant risk of failure in service provision in a Norwegian municipal emergency care service. The audit became a catalyst for change, and in this case study we explore how new control mechanisms were implemented and received within the organization. We connect the extant literatures on institutional logics and management controls as enabling or coercive. We emphasize both the design, implementation and use of management control systems in a complex institutional environment. The findings contradict prevalent literature, which suggests that increasing formalization challenges professional autonomy and professional logics. Here, formalization of the management control system enabled professional autonomy and service quality development in addition to raising awareness concerning resource needs. The paper contributes by investigating the interplay between logics and enabling control systems, and nuances the literature with respect to formalized controls in professional organizations.

 • Anatoli Bourmistrov og Peter Bakkemo Danilov: Asymmetrisk respons på visualisering av økonomiske mulighetene i Nordområdene: implikasjoner for utvikling av sosioøkonomiske indekser

  Anatoli Bourmistrov og Peter Bakkemo Danilov: Asymmetrisk respons på visualisering av økonomiske mulighetene i Nordområdene: implikasjoner for utvikling av sosioøkonomiske indekser

  Økonomisk vekst i Nordområdene forutsetter at potensielle investorer og arbeidstakere er godt informert om de mulighetene og utfordringene. Det finnes flere kilder til slik informasjon om nordområdene men det er fortsatt uklart om hvordan den informasjonen virker. Denne artikkelen rapporterer resultater fra et eksplorativt studie om hvordan visualisering av økonomiske muligheter i nordområdene (rapportert i den sosioøkonomiske indeksen Business Index North (BIN)) har endret persepsjon av mulighetene i nordområdene hos ca. 100 internasjonale studenter lokalisert i Siena (Italia). Resultatene av spørreundersøkelsen viser at BIN skaper to polariserende bilder av nordområdene: «proponenter» - de som vurderer nordområdene som et objekt for potensielle investeringer og som en potensiell arbeidsplass i fremtiden og «skeptikerne» - med økt bekymring for klimaendringer. Artikkelen analyserer den «asymmetriske responsen» på samme informasjon ut i fra kobling mellom mentale modeller hos beslutningstakere og karakteristika for informasjonsvisualisering. Det er behov for en mer «leser-drevet» visualisering enn «forfatter-drevet» visualisering.

Finance I

Aud.C Session Chair: Petter Bjerksund

 • Bernt Arne Ødegaard: Insider trading and gender

  Bernt Arne Ødegaard: Insider trading and gender

  We provide comprehensive, gender-based estimates of the performance of primary insiders' non-routine trades on the Oslo Stock Exchange. Regardless of gender, the time-series of insider holdings fail to indicate that insiders "buy low and sell high". However, there is evidence that the dramatic increase in the network of female directors following Norway's 2005 board gender-balancing law has increased the market reaction to female insider purchases. Moreover, female insider purchases spike following the market crash in 2008, both absolutely and relative to male insiders, which contradicts the conventional view that females are more risk averse than males.

 • Petter Bjerksund: Does a Wealth Tax Discriminate Against Domestic Investors?

  Petter Bjerksund: Does a Wealth Tax Discriminate Against Domestic Investors?

  This paper studies the impact of a capital-income tax and a wealth tax on investor behavior in an efficient capital market under various assumptions regarding uncertainty and time horizons. We show that investors who face capital taxes have a lower discount rate, but that their willingness to pay for a company’s stock is not affected by these taxes. In a second step, we show that if a company owner increases her required rate of return from the company because of capital taxes, she will harm the company’s market value and thus her own wealth.

 • Vu Le Tran: Mispricing Characteristics

  Vu Le Tran: Mispricing Characteristics

  We propose a sentiment model where investors use stock characteristics to form different views on future assets return (or pay-off). 
  The investors' aggregate-bias-belief return will create under-valued and over-valued stocks and lead to a correction in the next period. 
  The model builds a bridge that connects a characteristics based factor model to a sentiment model by mapping stock characteristics to the bias part in return. 
  In the model settings, only a handful of characteristics (4 to 11 over 101) are both  statistically, and economically significant to the expected returns. 
  Using ex-ante information, we show that the $\alpha$ from long top under-valued stocks and short top over-valued stock ranges from 0.70% to 1.38% monthly after controlling for other common factors and mispricing measures. 
  However, the aggregate-bias-belief return of the market is mean reverting around zero and being volatile in financial crises. 
  Based on the proposed model, we also find that some well known anomaly premiums (beta anomaly, idiosyncratic anomaly, size, illiquidity, maximum return, momentum, liquidity-volatility, return on equity) is only represented in either under-priced or over-priced stocks but not in all the cross-section of stocks.
   

  DISCUSSANT: TBC

Management

PC Lab 1 Session Chair: Birthe Kåfjord Lange

 • Peter Schou: Hired by the Algorithm, Coached by the Crowd - How the HRM Function Takes Shape in the Gig Economy

  Peter Schou: Hired by the Algorithm, Coached by the Crowd - How the HRM Function Takes Shape in the Gig Economy

  An increasing number of workers turn to digital platforms as an alternative to traditional work arrangements. Yet, we know little about how HRM practices unfold in the gig economy. This study therefore aims to understand how HRM practices take shape on in the gig economy. We combine supervised text analysis with in-depth qualitative content analysis, relying on 12.924 scraped comments from an online forum of workers on Upwork. Taking the perspective of workers, we outline five conversations on HRM practices; access and mobility, training and development, scoring and feedback, appraisal and control and platform literacy and support. Based on these findings, we outline three trends of HRM in the gig economy. (1) How developmental aspects of HRM are outsourced to the community of workers, (2) how increased surveillance shifts the focus of workers towards pleasing the algorithm, and (3) how job fluidity forces workers to constantly re-design their work.

  Discussant: Andreas Ulfsten

 • Birthe Kåfjord Lange & Jarle Bastesen: "Hva betyr gårsdagens suksess for morgendagens handlingsrom? Et dynamisk blikk på leders handlingsrom"

  Birthe Kåfjord Lange & Jarle Bastesen: "Hva betyr gårsdagens suksess for morgendagens handlingsrom? Et dynamisk blikk på leders handlingsrom"

 • Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen: Vil barnehager som egne rettssubjekter gi økt transparens?

  Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen: Vil barnehager som egne rettssubjekter gi økt transparens?

  Kunnskapsdepartementet sendte april 2019 på høring forslag til endringer i Barnehageloven med forskrifter. Bakgrunnen for forlagene i høringen er at regjeringen ønsker et oppdatert regelverk for den private barnehagesektoren som er tilpasset den utviklingen som har funnet sted de seneste årene. Et av forslagene som ble lagt frem var krav om at hver enkelt barnehage skal være et eget rettssubjekt. Formålet med dette er at det skal føre til økt transparens og å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode, jamfør barnehagelovens krav. Videre er målet å sikre at enheten dokumenterer dette på en slik måte at det kan etterkontrolleres samt sikre at enheten rapporterer dette på en slik måte at det det effektivt kan kontrolleres. Spørsmålet er om egne rettssubjekter vil føre til økt transparens eller om det vil medføre unødige administrasjonskostnader for barnehagen slik at tilskuddsmidlene ikke kommer barna til gode.

Pedagogikk

PC Lab 2 Session Chair: Frank Mortensen

 • Pia Gulbrandsøy: Studenten som ansatt i en virtuell organisasjon - undervisning i en virtuell kultur

  Pia Gulbrandsøy: Studenten som ansatt i en virtuell organisasjon - undervisning i en virtuell kultur

  Dette paperet har som mål å beskrive et undervisningsopplegg som kobler teori og erfaring gjennom studentenes deltakelse i en virtuell organisasjon. Organisasjonsfaget i økonomiutdanningen på bachelornivå har vært kritisert for å være teoritungt og oppleves ofte som lite relevant for studentene som gjerne har liten erfaring fra arbeidslivet. Schaffer og Clinton (2006) og Säljö (2010) hevder at vi er i ferd med å utvikle nye tankeprosesser som en konsekvens av digitalisering. I følge Schaffer og Clinton (2006) befinner vi oss i dag i en virtuell kultur, der tankeprosesser utvikles i samhandling med datamaskiner hvor læring og erfaring foregår samtidig. Dermed kan man ikke skille tanke fra teknologi, men vi må heller se på muligheter og begrensinger i denne interaksjonen. Dette må også høyere utdanning ta inn over seg og legge til rette for læring i en virtuell kultur.

 • Kristin Dale: Vurderingsordninger - fra kvalitet til tilfeldighet i norsk høyere utdanning?

  Kristin Dale: Vurderingsordninger - fra kvalitet til tilfeldighet i norsk høyere utdanning?

  The oral presentation will be done in English or Norwegian according to the needs of the audience. 
  Presentasjonen tar utgangspunkt i beskrivelse og sammenligning av den tidligere sensurordningen og den nåværende sensurordningen i norsk høyere utdanning. Med vurderingsordning tenkes det både på ordinær sensur og spesielt på klagesensur. I tidligere klagesensurordning var normalen at opprinnelig karakter ble opprettholdt. I dag er det vanlig at opprinnelig karakter blir endret med en, to eller potensielt tre karakterer til ugunst eller gunst for klageren; mao er klagebehandlingen blitt et lotteri. Presentasjonen drøfter hvilke faktorer som fører til at det har blitt slik.
 • Tom Skauge & Olav A. Kvitastein: Business Ethics in Business Schools - a decade's perspective on entering students' attitudes

  Tom Skauge & Olav A. Kvitastein: Business Ethics in Business Schools - a decade's perspective on entering students' attitudes

  The incorporation of business ethics is of vital importance to the ambitions of motivating moral leadership by education.  Building on an ongoing yearly survey among business students, we investigate how the students’ attention to ethical issues evolve over a decade.  The study measures the students’ attitudes before exposure to the full knowledge of the contents of their study. The eleven years covered by the study tells a story about both change and continuity, in terms of attitudes towards business ethics, mostly continuity.  We find that the entering students generally have high scores on the indicator for attitudes towards business ethics.  Women have higher scores than men, and students with a rural background have higher scores than those with an urban upbringing.  The importance of the students’ motivation for their study stands out as the most important element for the understanding the potential for business ethics in the study of economics and business administration.

  DISCUSSANT: Knut Ims