Studentassistenter H21

Studentassistenter H21

Institutt for foretaksøkonomi søker etter ny Bachelorassistent (tidligere vitenskapelig assistent) og studentassistenter for høstsemesteret 2021 til kursene

Bachelorassistent

Forkurs i matematikk

MET1 Matematikk for økonomer

MET4 Empiriske metoder

BED4 Bedriftsøkonomiske beslutninger

Stillingene som studentassistent avlønnes etter gjeldende betingelser, med kompensasjon for medgått tid til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.

Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i kurset eller i tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel. Kvinner oppfordres til å søke.

Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene.

Søknad, med CV, karakterutskrift og eventuelle attester, sendes som én samlet PDF til Birgitte Kvalevåg Øversjøen, bachelorassistent ved Institutt for foretaksøkonomi, epost birgitte.oversjoen@nhh.no.

SØKNADSFRISTEN ER freDAG 26. mars 2021.