Anita Meidell

Associate Professor Anita Meidell

E-mail
Anita.Meidell@nhh.no
Telephone
+47 55 95 96 16
Centre
Focus DigAudit
Office
MS-316
Expertise
Management and Accounting Control

Anita Meidell is Assistant Professor at the Department of Accounting, Auditing and Law at Norwegian School of Economics since 2016. The position is in management accounting/management control. She holds a PhD from the Norwegian School of Economics from 2016. Her research focus is on management control with emphasis on the relation between enterprise risk management practices and other management control practices. Anita is a research fellow in the Action research project. Prior to her PhD, she was partner in EY leading the Advisory practice in Bergen. 

Download CV

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Carlsson-Wall, Martin; Kaarbøe, Katarina; Kraus, Kalle; Meidell, Anita Risk Management as Passionate Imitation: The Interconnections Among Emotions, Performance Metrics, and Risk in a Global Technology Firm Abacus. A Journal of Accounting and Business Studies; 2020
Meidell, Anita; Tran, Patrik; Carlsson-Wall, Martin; Kraus, Kalle Managing risk in the public sector - The interaction between vernacular and formal risk management systems Financial Accountability and Management; page 1 - 17; 2018
Kaarbøe, Katarina; Knudsen, Dan-Richard; Meidell, Anita Hvordan digitalisering endrer regnskaps- og styringsinformasjonen Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse (06); page 16 - 26; 2018
Meidell, Anita Utviklingen av helhetlig risikostyring i relasjon til internkontroll og revisjon Praktisk økonomi & finans Volume 33 (1); page 135 - 149; 2017
More publications in Cristin