Elin Sarai

Associate Professor Elin Sarai

E-mail
Elin.Sarai@nhh.no
Telephone
+47 55 95 93 70
Department
Accounting, Auditing and Law
Office
C810

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Sarai, Elin Inderjit Rettssikkerhet i lignings og avgiftsbehandlingen Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer; page 454 - 470; 2014
Malt, Elin Saksbehandling i avgiftssaker m.m Folketrygdloven med kommentarer, 2. utgave; page 969 - 981; 2007
Malt, Elin Finansiering Folketrygdloven med kommentarer, 2. utgave; page 931 - 968; 2007
More publications in Cristin