Elin Sarai

Associate Professor Elin Sarai

E-mail
Elin.Sarai@nhh.no
Telephone
+47 55 95 93 70
Department
Accounting, Auditing and Law
Office
C810

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Sarai, Elin Kan selvkostprinsippet påberopes av den enkelte borger ved beregning av offentlige gebyrer? Kritisk juss Volume 47 (3); page 141 - 179; 2021
Sarai, Elin Inderjit Rettssikkerhet i lignings og avgiftsbehandlingen Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer; page 454 - 470; 2014
Malt, Elin Saksbehandling i avgiftssaker m.m Folketrygdloven med kommentarer, 2. utgave; page 969 - 981; 2007
Malt, Elin Finansiering Folketrygdloven med kommentarer, 2. utgave; page 931 - 968; 2007
More publications in Cristin