Grete Helle

Associate Professor Grete Helle

E-mail
Grete.Helle@nhh.no
Telephone
+47 55 95 92 04
Centre
Focus
Office
MS-340

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Bourmistrov, Anatoli; Helle, Grete; Kaarbøe, Katarina Kreativ tenkning eller intelligent maskin? Bruk av scenarioer i ulike bransjer i Norge Praktisk økonomi & finans Volume 33 (1); page 69 - 85; 2017
More publications in Cristin