Kjell Ove Røsok

Associate Professor Kjell Ove Røsok

E-mail
Kjell.Rosok@nhh.no
Telephone
+47 55 95 96 21
Office
MS-307b
Expertise
Financial Accounting

Kjell Ove Røsok is an Associate Professor at the Departement of Auditing, Accounting and Law. He holds a PhD degree from NHH (2016) and does research in financial accounting emphasising the process of accounting standard setting. Previously, he was an audit partner in EY and he served as a member of the Norwegian Accounting Standards Board (Regnskapsstandardstyret) in 2007-2014.

Download CV

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Meidell, Anita; Røsok, Kjell Ove Enterprise Risk Management in Norway Enterprise Risk Management in Europe; page 113 - 128; 2021
Røsok, Kjell Ove IASBs syn på sammenlignbarhet i finansregnskapet Aktuelle temaer i regnskap og revisjon; page 55 - 81; 2020
Røsok, Kjell Ove Vil ny regnskapslov gi internasjonalt sammenlignbare regnskaper? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse Volume 20 (1); page 29 - 37; 2017
More publications in Cristin