Per Ivar Gjærum

Associate Professor Emeritus Per Ivar Gjærum

E-mail
Per.Gjaerum@nhh.no
Telephone
+47 55 95 98 34
Expertise
Innovation and Entrepreneurship Management Science Project Evaluation Capital Budgeting

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Bøhren, Øyvind; Gjærum, Per Ivar Bok og nettside som integrert læreverk Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse Volume 15 (3); page 63 - 72; 2012
Gjærum, Per Ivar Høyere utdanning. Noen refleksjoner, erfaringer og forslag Utsyn - perspektiver på bedriftsøkonomi: Festskrift til Lars Fallan (Inger Johanne Pettersen (red.)); page 57 - 78; 2007
Gjærum, Per Ivar Fra manus til marked Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag; page 153 - 167; 1999
Bøhren, Øyvind; Gjærum, Per Ivar Prosjektanalyse 1997
More publications in Cristin
  • Investment Analysis
  • Management Science