Roger Kjelløkken

Lecturer Roger Kjelløkken

E-mail
Roger.Kjellokken@nhh.no
Telephone
+47 55 95 96 79