Stipend til jus -og økonomistudenter

Stipend til jus -og økonomistudenter

Skal du skrive masteroppgave våren 2020 med et tema relatert til økonomisk kriminalitet og foretaksansvar?

Da er du velkommen til å søke om stipend på kr 10.000 under programmet «Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer» ved Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF), ledet av professor Tina Søreide (NHH) og professor Erling Hjelmeng (UiO).

Prosjektet er finansiert av Det alminnelige prisreguleringsfond ved Konkurransetilsynet. Det handler om prinsipper for foretaksansvar i konkurransesaker, med betydning også for annen økonomisk kriminalitet. Studenter som skriver masteroppgave våren 2020 om et tema som er relevant for forskningsprosjektet er kandidater for stipend.

Stipendet og tilknytning til dette programmet er særlig interessant for masterstudenter som vil jobbe med tema i krysningspunktet mellom jus og økonomi. De vil få mulighet til å komme tettere på et akademisk miljø og bidra til forskningen gjennom sin masteravhandling.

Ta gjerne kontakt med spørsmål om stipendordningen eller for å ta en prat om din idé til problemstilling.

Søknadsfrist: 20. november 2019.

Kontaktpersoner

Les mer om forskningsnettverket CCE