NHH-studentenes karriereutvikling

NHH-studentenes karriereutvikling

Hva er beste veien til en vellykket karriere? Ved å delta i NHH sitt forskningsprosjekt vil du bli mer bevisst på dine karrierevalg, og samtidig bidra til forskning som vil gi bedre innsikt i karriereutvikling blant NHH-studenter. Da hjelper du også NHH med å bygge sitt internasjonale renommé. Vi inviterer masterstudenter til å delta!

Meld deg på her 

Om prosjektet 

Internasjonal forsking viser at det som skjer i studietiden og tidlig i karrieren er viktig for å lykkes i arbeidslivet. Målet med dette unike forskningsprosjektet er å gi ny kunnskap om hva som driver forskjeller i karriereutvikling blant siviløkonomer. Prosjektet ledes av forskningssenteret FAIR ved NHH, og er finansiert av Norges Forskningsråd.

 

«NHH er opptatt av at du lykkes i din karriere, og for å lykkes må du også være bevisst de valgene du tar. For å gjøre deg enda bedre forberedt til arbeidslivet inviterer vi alle masterstudenter som startet høst 2019 og vår 2020 til å delta på NHH og FAIR sitt forskningsprosjekt. Om dette er deg, håper jeg du tar deg tid til å bli med på dette digitale eksperimentet. Vi er avhengige av at alle blir med!» Øystein Thøgersen

Hvorfor bør du som student selv ønske å delta? 

  • Deltakelse vil skape bevissthet rundt karrierevalg, blant annet ved å kartlegge ønsker og ambisjoner 
  • Du styrker NHHs posisjon som en internasjonal ledende handelshøyskole 
  • Alle som deltar får 250kr, med mulighet til å tjene mer under eksperimentet 
  • Vi trekker en heldig vinner av en iPhone 11 Pro blant deltakerne

Hva innebærer studien? 

Deltakere vil svare på en kort undersøkelse (15-20 min) og bli med på et digitalt eksperiment via Zoom (inntil 1,5 time) i uke 42 (12. - 16. oktober). Det vil deretter bli gjennomført en kort spørreundersøkelse maksimalt en gang i året frem til prosjektslutt (senest i 2031). I tillegg vil data bli hentet fra NHH sine administrative kurs- og karakterregistre og Statistisk Sentralbyrå. All data vil bli anonymisert.

Hvem kan delta i forskningsprosjektet? 

Prosjektet omfatter masterstudenter som startet på masterprogrammet høst 2019 eller vår 2020. Deltakere må ha norsk personnummer. 

Praktisk info om eksperimentet 

  • Hvem: Masterstudenter som startet høst 2019 eller vår 2020 
  • Hvor: Digitalt eksperiment via Zoom 
  • Når: Mandag til fredag, 12.-16. oktober

Hvordan melder du deg på? 

Det første du gjør er å trykke på linken under for å registrere din deltakelse og gi samtykke om deltakelse i prosjektet. Etter at du har registrert deg vil påmelding til eksperimentet åpne og du kan melde deg på det tidspunktet som passer deg best.

Personvern. Hva skjer med informasjonen som blir innhentet om deg? 

Alle data som samles inn vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med kravene til informasjonssikkerhet i personvernregelverket og NHH sine rutiner for informasjonssikkerhet. All personidentifiserende informasjon erstattes med en kode i datamaterialet slik at forskerne som behandler dataene ikke kan koble spesifikke opplysninger til deltakerne. SSB vil foreta koblingen mellom eksperiment- og spørreskjemadata og de andre opplysningene. Alle personopplysninger vil bli slettet ved prosjektslutt (senest 2031). 

Meld deg på her