Position as Project Coordinator at FAIR

By Frid Helen Olsen Hop

11 June 2018 14:58

Position as Project Coordinator at FAIR

FAIR, Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality, is looking for a project coordinator for the Childhood Gap project, a key project at FAIR. You will plan and run pilots, surveys and experiments and be a part of the FAIR administration. Deadline: 24 June.

Om avdelingen og stillingen

FAIR kick-off September 2017

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) er det ledig en treårig midlertidig stilling (100 prosent) som prosjektkoordinator ved Centre of Experimental Research on Fairness, Inequality, and Reproducibility (FAIR).

 

FAIR er et Senter for fremragende forskning (SFF) finansiert av Norges Forskningsråd, og formålet er å gjennomføre banebrytende forskning på ulikhet og rettferdighet. Senteret består av rundt 60 internasjonale forskere og ph.d.-stipendiater, hvor av mesteparten er lokalisert i Bergen. Som prosjektkoordinator vil du inngå i senterets administrasjonsteam, og samarbeide tett med senterets ledelse, fagstab og NHHs sentraladministrasjon.

 

FAIRs prosjektkoordinator vil være ansvarlig for å planlegge og gjennomføre pilotstudier og første runde med surveys og eksperimenter for prosjektet Childhood Gap som er ett av nøkkelprosjektene i FAIR.

 

Childhood Gap er en storstilt studie som skal følge tre kohorter, totalt 12.000 barn, i flere år. Studien kombinerer spørreundersøkelser, eksperimenter og administrative data. Målet er å samle inn data ved hjelp av spørreundersøkelse (tidsbruk, helse og risikopreferanser, familie og skolesituasjon, velvære) og eksperimentelle data (preferanser, tro, beslutningsevne, kognitive og ikke-kognitive ferdigheter) for både barn og foreldre, og å som koble dem til administrative data.

 

Prosjekt er ledet av et team av forskere, og prosjektkoordinatoren vil jobbe opp mot dette teamet og administrasjonssjefen ved senteret.

 

Stillingen vil blant annet omfatte følgende arbeidsoppgaver

 

Gjennomføring av pilotstudier

 • Administrativ støtte for å utvikle spørreundersøkelser og eksperimenter
 • Programmering av spørreundersøkelser og eksperimenter
 • Opplæring av forskningsassistenter som skal samle inn data


Gjennomføring av første runde med spørreundersøkelser i 2020

 • Oppbygning av infrastruktur for spørreundersøkelser
 • Forhandling med NSD, REK og SSB om kobling av spørreundersøkelse-data mot administrativ data
 • Utvikling av deltaker-godkjennelse
 • Rekruttering av individer, skoler etc.
 • Koordinere med faglig ansvarlig, norske myndigheter og samarbeidspartner i utlandet
 • Koordinere forskningsdesign med samarbeidspartnere i utlandet
 • Koordinere med utdanningsdirektoratet, skoler og helsevesen
 • Sikre relevante forskningsetiske godkjennelser
 • Økonomisk oppfølging av prosjektet
 • Ledelse og koordinering av et team av forskningsassistenter

Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes over tid.

 

Kvalifikasjoner

 

Vi ser etter deg som har:

 • Master i relevante fag. Lang relevant erfaring kan unntaksvis erstatte utdanningskravet
 • Minimum tre års arbeidserfaring (PhD oppfyller kravet om arbeidserfaring for denne stillingen)
 • Erfaringer med survey/datainnsamling
 • God digital kompetanse og datakunnskaper
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk

 

Generell informasjon

 

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse: Bertil Tungodden FAIR/NHH, tlf. 41 69 12 23 og Janina Juranek FAIR/NHH, tlf. 55 95 93 03.

Oppstart ønskes så fort som mulig. Vi regner med å være ferdige med ansettelsesprosessen i løpet av september 2018.

 

For mer informasjon om stillingen og søknadsportal:

Stillingsannonse