– Gir en unik helhet

Professor Inger G. Stensaker. Foto: Hallvard Lyssand
– Gjennom to år sammen får deltakerne både nye analytiske og praktiske ferdigheter, en grad og et utvidet nettverk av medstudenter og fagfolk. En MBA i strategisk ledelse gir rett og slett en unik helhet, sier professor og programdirektør Inger G. Stensaker.
Av Hallvard Lyssand

19. oktober 2018 08:24

– Gir en unik helhet

– Strategisk ledelse handler om å analysere omgivelsene og bedriften, stake ut rett kurs og få med seg de ansatte på nødvendige endringer, sier professor Inger G. Stensaker. Hun er den nye programdirektøren for NHHs Executive MBA i strategisk ledelse.

NHHs Executive MBA-programmer er eneste norske på Financial Times’ liste over verdens 100 beste videreutdanningsprogrammer av denne typen.

Professor Inger G. Stensaker har nylig overtatt den faglige ledelsen av det ene av flaggskipene, MBA i strategisk ledelse. Programmet tas på deltid over to år og passer for både erfarne ledere og spesialister med lederambisjoner.

– Jeg overtar et utrolig godt oppbygd program med solide rammer. Målet er å utvikle det ytterligere, særlig ved å hente enda flere internasjonale forelesere til samlingene, sier Stensaker, som selv er ekspert på strategisk endring.

– Men hva er egentlig strategisk ledelse?

– Strategisk ledelse handler om å forstå det som skjer rundt oss og om å tilpasse seg best mulig til trender og endringer. Man må analysere både omgivelsene og bedriften, finne ut hva man har, hva man mangler og hva som må endres, peke ut en kurs, og så iverksette strategien og få med seg de ansatte, forklarer Stensaker.

– Det er disse tingene programdeltakerne blir bedre på. Vi begynner med de store linjene – de økonomiske og politiske rammebetingelsene, makrotrendene og internasjonal utvikling – for å definere handlingsrommet. Deretter dykker vi ned på organisasjons- og bedriftsnivå og gjør analyser for å velge strategisk posisjon. Til slutt handler det om iverksetting av strategi. Da dreier det seg om å få med organisasjonen, og om aspekt som kultur, kontroll, styring og ledelse, fortsetter hun.

– Min rolle som programdirektør er å binde det hele sammen til en helhet.

Samspill og erfaring

Stensaker trekker frem samspillet mellom de som underviser og deltakerne som en av programmets suksessfaktorer.

– I løpet av studiet får deltakerne treffe noen av de aller fremste forskerne fra NHH, og toppfolk vi henter utenfra. I tillegg drar vi ut til HEC Paris og NUS i Singapore. Slik blir deltakerne oppdatert på det nyeste innen forskning med både et hjemlig og et internasjonalt perspektiv.

– Samtidig trekker vi på erfaringene i rommet, sier hun, og utdyper:

– Det er folk med svært ulik bakgrunn som søker seg til dette programmet. De fleste har høyere utdannelse og ledererfaring, men fra høyst ulike retninger, bedrifter og bransjer. Denne bredden er noe deltakerne setter pris på. De kan utveksle erfaringer og lære av hverandre på tvers av bransjer og sektorer.

– At kullet går sammen gjennom hele programmet, totalt 15 samlinger over to år, gjør at de blir tett sammensveiset. En MBA i strategisk ledelse gir rett og slett en unik helhet. Man får både nye analytiske og praktiske ferdigheter, en grad og et nettverk av medstudenter og fagfolk som man kan ha glede av også etter studiet, avslutter Stensaker.

MBA i strategisk ledelse

  • Søknadsfrist: 1. november 2019
  • Studiestart: 31. januar 2020
  • Undervisning i Oslo-området, ved NHH i Bergen, HEC i Paris og NUS i Singapore
  • 15 intensive samlinger i fire faglige moduler over to år

Les mer om Executive MBA i strategisk ledelse og søk om opptak