Komplett lederskapskompetanse

12. februar 2019 10:34

Flere av deltakerne har tatt imponerende karrieresteg underveis i programmet eller rett etterpå.

Iver Bragelien, programdirektør for Executive MBA i økonomisk styring og ledelse

Komplett lederskapskompetanse

– NHHs Executive MBA i økonomisk styring og ledelse gir en unik totalkompetanse på det å være leder. Men man må bli litt «møkkete på hendene», sier programdirektør Iver Bragelien.

Programdirektør Iver Bragelien. Arkivfoto: Helge Skodvin
Programdirektør Iver Bragelien. Arkivfoto: Helge Skodvin

Iver Bragelien er førsteamanuensis ved NHH og programdirektør for NHHs Executive MBA i økonomisk styring og ledelse.

– Svært kort oppsummert handler programmet om hvordan du som leder kan lede din organisasjon bedre, sier han, og fortsetter:

– Hvordan kan du ta bedre beslutninger eller bidra til at bedriften tar bedre beslutninger? Og hvordan kan bedriften styres slik at mellomledere og andre medarbeidere gjør det som er mest verdiskapende totalt sett?

Toppfolk sikrer bredde

– Om du skal utøve best mulig ledelse og ta best mulige beslutninger kreves både noen regnskapsmessige og analytiske basisferdigheter, og en strategisk forståelse av marked, konkurransesituasjon, samfunnsutvikling og kulturforskjeller, forklarer Bragelien.

– I løpet av de to årene programmet varer dekker vi disse områdene gjennom en kombinasjon av forelesninger, caseløsing, prosjektarbeid og diskusjoner mellom erfarne deltakere, noen av NHHs aller fremste forskere og gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv.

Tema som blir diskutert spenner fra finans og børsbobler via internasjonal økonomi, investeringsanalyse, kundelønnsomhetsanalyser, prising, resultatmåling, styringssystem, prestasjonskultur, forhandlinger og ulike former for ledelse til innovasjon, differensieringsstrategier, digitalisering, etikk og svært mye annet.

Listen over ledere som har vært inne og delt erfaringer med studenter inkluderer for eksempel konsernsjef for Hurtigruten Daniel Skjeldam, konsernsjef for Mowi (Marine Harvest) Alf-Helge Aarskog, tidligere statsminister Kåre Willoch, tidligere barneombud Anne Lindboe og konserndirektør i KongsbergGruppen Hege Skryseth. De to sistnevnte har forresten selv tatt dette programmet tidligere.

– Bredden i programmet sikrer deltakerne en unik totalkompetanse på det å være leder, understreker programdirektøren.

Med basis i erfaring

I tillegg kan deltakerne utvikle nettverket sitt. Hvert kull har plass til 32 deltakere som følger hverandre gjennom 15 intensive samlinger fordelt over to år.

– Gruppene er tverrfaglig sammensatt. Her studerer du sammen med folk fra en rekke ulike bransjer, med ulike karriereløp og utdanningsbakgrunn. Vi har alt fra ingeniører og økonomer til jurister og leger. Noen er ledere allerede, andre har ambisjoner om å bli det. Men felles for samtlige er at de er dyktige og erfarne, og kan bidra med ulike perspektiv slik at alle lærer av hverandre, sier Bragelien.

– Flere av deltakerne har tatt imponerende karrieresteg underveis i programmet eller rett etterpå, legger han til.

I løpet av programmet arbeider deltakerne med konkrete problemstillinger knyttet til deres egen bedrift. Det bidrar til å gjøre programmet relevant for den enkeltes arbeidssituasjon og sikrer en aktuell kontekst.

Det internasjonale perspektivet er alltid med, og blir styrket gjennom to studieturer til utlandet i løpet av programperioden. De siste årene har studentene besøkt Bocconi i Milano og National University of Singapore. Studentene får forelesninger av lokale professorer, og vi besøker interessante bedrifter.

Må bli møkkete på hendene

Når Bragelien skal oppsummere hva som er spesielt med NHHs MBA i økonomisk styring og ledelse, returnerer han til forholdet mellom basisferdigheter og bredde:

– Økonomisk styring handler om å forstå verdiskapningen i egen organisasjon, fra produkt og kunder til avdelinger og hele bedriften. Deretter handler det om å øke verdiskapningen gjennom gode beslutninger - for eksempel i forhold til investeringer eller markedsposisjonering - og gjennom styring av de ansatte i form av organisering, kravsetting, resultatmåling og oppfølging.

– Kravene til ledere er høye og sammensatte, og for å oppfylle dem finnes det noen basisferdigheter som alle må kunne. Hvis du skal stille gode spørsmål, ta gode beslutninger og utvikle virksomheten, må du først forstå regnskap og analyser som blir presentert. Da kreves det at du dykker ned i tallene, og det får du gjøre hos oss! Du kan ikke lære økonomisk styring og ledelse uten å bli litt «møkkete på henda», ler Bragelien.

– Det betyr ikke at vi driver med avansert matematikk. Selve regnestykkene er enkle. Utfordringen er hvilke tall som skal inn i regnestykket. Hos oss får du både basisferdighetene og kunnskapsbredden du trenger for å bli en best mulig leder. I tillegg får du et nettverk du kan spille på og utvikle deg videre sammen med også etter at programmet er avsluttet, konkluderer han.

Les mer om NHHs Executive MBA i økonomisk styring og ledelse