Dagen da Norge stengte

Virkes administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen. Foto: Virke
DEN NORSKE MODELLEN – Jeg er imponert over den jobben som ble gjort tverrpolitisk. Det viser jo styrken med den norske modellen. Det er korte linjer, og vi snakker sammen., sier Virkes administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen. Foto: Virke
Av Ove Sjøstrøm

24. juni 2020 13:44

Dagen da Norge stengte

Faren for massearbeidsledighet er ikke over for handels- og tjenestenæringen som sysselsetter over 1,4 millioner arbeidstakere. NHH-økonom og Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen står midt i koronastormen.

Det er torsdag 12. mars 2020. I Virkes hovedkvarter på Solli plass i Oslo går praten i gangene. Det er ikke lenger snakk om mørke skyer i horisonten. Koronakrisen er her. Tall og prognoser gir et dystert bilde for tilstanden til norsk økonomi de neste månedene. Virkes administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen bestemmer seg for å sette krisestab.

Fremdeles skal deler av AS Norge holde åpent et par dager til. Men så skjer ting i rask rekkefølge. Skoler og barnehager stenges allerede kvelden 12. mars. Så kommer turen til Virkes medlemsvirksomheter og alle andre som jobber innen handels- og tjenestenæringen.

– Dette var et jordskjelv i norsk økonomi. Helt unikt i historisk sammenheng. Da vi satte krisestab, fant vi fort ut at vi måtte prioritere tre ting, sier Horneland Kristensen og ramser opp:

– Vi måtte være der for medlemmene våre. Vi måtte sørge for å få på plass tiltak virksomhetene trengte for å overleve den akutte fasen, og vi måtte selvfølgelig ivareta egne ansatte.

Regjeringen trodde 20.000 ville bli permittert i løpet av dette året. Men vi så tall som var helt annerledes.

Adm. dir. Ivar Horneland Kristensen, Virke

Fikk rett

I dagene som fulgte ble det lagt frem prognoser på hvor mange arbeidstakere som gikk en usikker fremtid i møte.

– Regjeringen trodde 20.000 ville bli permittert i løpet av dette året. Men vi så tall som var helt annerledes. Vi kunne slå fast at over 400.000 arbeidsplasser var i fare. Fasiten ble 420.000 permitterte da det stod på som verst.

– Hvordan kom dere frem til dette tallet?

– Grunnen til at vi traff så presist, var at vi med en gang så at det var handels- og tjenestenæringen som ville bli hardest rammet. Og det er her de fleste av oss jobber, sier han og slår fast:

– Det var ikke snakk om svikt i tilbud og etterspørsel, men nedstenging av virksomhetene. Det var en situasjon vi ikke kunne forestille oss på forhånd, og som fikk dramatiske konsekvenser.

Han berømmer det politiske Norge for å ha reagert raskt da krisen var et faktum.

Virkes administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen. Foto: Virke
– Jeg har fått god nytte av MBA-en fra NHH Executive i Virke, spesielt det som gikk på ledelseskultur og det internasjonale. Det er evig aktuelt, sier Horneland Kristensen. Foto: Virke

– I den famlende første fasen tror jeg nok at alle lurte på hva som var i ferd med å skje. Men kontantstøtten til virksomhetene kom lynraskt på plass. Jeg er imponert over den jobben som ble gjort tverrpolitisk. Det viser jo styrken med den norske modellen. Det er korte linjer, og vi snakker sammen.

– Sannhetens øyeblikk

Virke har 24.000 medlemsvirksomheter som sysselsetter rundt 280.000 arbeidstakere. Du finner dem på jobb overalt. I butikkene, i kulturlivet, på treningssentrene, i teknologibedriftene, i frivilligheten, i reiselivsbransjen og på landets spisesteder, for å nevne litt av mangfoldet i medlemsmassen.

– Det er mange som er avhengig av at du og Virke gjør jobben nå?

– Ja, og det er dramatisk når du snakker med virksomhetsledere som må ta tøffe valg om oppsigelser og permitteringer. For noen er livsverket i ferd med å forsvinne, sier Horneland Kristensen og understreker:

– Men det har også vært de mest meningsfulle og spennende månedene i mitt yrkesaktive liv. Å stå på for å hjelpe er utrolig motiverende, og et sannhetens øyeblikk for oss i Virke.

Og Horneland Kristensen og resten av de 138 ansatte i Virke har så langt levert bra, skal vi tro tallenes tale.

– Medlemsinteressen har eksplodert etter koronautbruddet, og det betyr at vi er veldig relevante for mange. Ikke bare øker antall medlemmer, men kjennskapen til oss har gått opp fra 38 prosent til 58 prosent i løpet av disse månedene, sier han.

Den neste fasen

Koronakrisen har gått over i en ny fase. Norge åpner igjen. Men status i midten av juni er at fire av ti virksomheter innen Virkes nedslagsfelt ikke klarer å drive lønnsomt på grunn av lavt aktivitetsnivå. Horneland Kristensen advarer mot faren for massearbeidsledighet.

– Det er gledelig at 20.000 ansatte i treningsbransjen nylig kunne gå tilbake på jobb, men vi må prioritere hjelpetiltakene fremover, som lønnstilskudd og utvidelse permitteringsreglene. Det er fremdeles en reel fare for at mange kan miste jobben.

Den neste fasen handler også om omstilling for å skape nye arbeidsplasser, ifølge Horneland Kristensen. Nye kompetansebehov, digitalisering og det grønne skiftet er drivere for en nytt arbeidsliv.

– Hver krise åpner for omstilling, og vi er nødt til å skape nye arbeidsplasser. Det er uhyre viktig å få frem at bærekraftsutfordringen ikke er over, og at vi må jobbe hardt for å ta Norge inn i en sirkulær økonomi i årene som kommer.

– Det andre jeg vil peke på er handels- og tjenestenæringen. Det er denne sektoren som vokser. Åtte av ti jobber her nå. Snart vil ni av ti arbeidstakere jobbe her. Politikerne må med andre ord kunne like mye om rammebetingelsene for handels- og tjenestenæringen som skatteordningene for olje- og gassektoren, sier en engasjert Horneland Kristensen.

En krise kan gi nye muligheter

Koronakrisen rammer bedriftene hardt på Vestlandet. Men krisen kan også bety nye muligheter for omstilling og innovasjon.

Sulten på ny kunnskap

Virke-sjefen har en variert utdanning og yrkesbakgrunn. Han har vært generalsekretær i Tekna, jobbet i Econa og vært administrerende direktør i Nordic Innovation før han endte opp i sjefsstolen i Virke. Haugesunderen er utdannet siviløkonom og har også en MBA i Global Seafood Management som videreutdanning hos NHH Executive.

– Du valgte en MBA in Seafood Management. Hvorfor det?

– Veldig godt spørsmål. Alle jeg snakket med anbefalte meg å ta noe som handlet om ledelse, men som vestlending har jeg selvfølgelig en dragning mot havet, sier Horneland Kristensen trekker på smilebåndet.

Les mer om MBA in Seafood Management

Han utdyper:

– Jeg har alltid likt å lære nye ting, og nå var det på tide å gjøre noe som løftet meg kunnskapsmessig på dette feltet. Dessuten er studiet veldig internasjonalt lagt opp med flere utlandsbesøk. Jeg kunne ikke denne bransjen godt nok, og det ble to fantastiske år med dyktige medstudenter som bonus.

– Har studiet relevans for det du gjør nå?

– Jeg har fått god nytte av MBA-en i Virke, spesielt det som gikk på ledelseskultur og det internasjonale. Det er evig aktuelt, og jeg fikk et deilig kompetansepåfyll som jeg godt kunne tenke meg å gjenta om noen år, sier Horneland Kristensen.

– Har du du noen gode råd til andre som vil ta fatt på en MBA i voksen alder?

– Du bør gå opp studieløpet på forhånd med familien og arbeidsgiveren din slik at du har rom og tid til å gjennomføre på skikkelig vis.

Les mer om Executive MBA fra NHH

Flere alumnihistorier fra NHH Executive