Innføring i bærekraftig business

Innføring i bærekraftig business

Næringslivet forventes å være en del av løsningen på vår tids store bærekraftsproblemer, og forskning viser i stadig større grad at bedrifter som lykkes med dette, belønnes på markedsplassen.

Grafikk av jordkloden med symboler rundt som representerer forskjellige former for energiproduksjon.

Uansett bransje må lederne derfor være i stand til å integrere FNs bærekraftsmål og andre viktige miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) hensyn i sine strategier og forretningsmodeller og i virksomheten. Dette endringsbehovet forsterkes av trender som digitalisering, sirkulær økonomi, globalisering, nye regelverk og forbrukerpreferanser i stadig utvikling.

Emnet skal gi deg verktøyene, rammene og kunnskapen bedriften trenger for å være forberedt på framtiden. I emnet vil du lære hvordan bedrifter kan redusere utslipp og nå andre sentrale bærekraftsmål. Du vil lære å forstå hva bærekraftig og sirkulær økonomi er, og hvordan du skal anvende et rammeverk som vil sette deg i stand til å gjøre bærekraftsutfordringer om til lønnsomme forretningsmuligheter og strategiske konkurransefordeler.

Videre er målet å gi deg innsikt i hvordan du kan utvikle en tilpasningsdyktig og læringsorientert kultur, og hvordan det kan gi konkurransefordeler sammenlignet med andre i samme bransje. Denne kunnskapen er avgjørende for virksomheters kapasitet til å innovere i egne forretningsmodeller for å bli mer orientert mot, og kunne profitere på, bærekraft og grønn omstilling av både produkter og interne prosesser.  

Målgruppe

Målgruppene for emnet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor som møter bærekrafts- og innovasjonsutfordringer, samt deg som jobber med disse problemstillingene, f.eks. analytikere, konsulenter, rådgivere og styremedlemmer. Emnet vil særlig være rettet mot ledere i SMB-segmentet.

Om studiet

Studiepoeng
7,5

Verdt å vite

  • Studiet er under oppdatering
  • Faglig overlapp

    Faglig overlapp

    Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss