Innovasjonsledelse

Organisasjoner erfarer store omstillingsbehov- og muligheter.

Rydland_executive.jpg

Vi ønsker å sette deg i stand til å håndtere omstillingsutfordringer i møte med turbulente omgivelser og grønn omstilling. Vi ser på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter som er med å fremme endring innen teknologi, kunde/brukeratferd- og preferanser, digitalisering, samt nye og bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg kommer makrobetingelser som FN mål for bærekraft, globalisering og økonomiske sjokk.

Vi skaper en arena og et nettverk for læring mellom deltakere og virksomheter, også utenom de faglige samlingene. Modulen har også et eksplisitt praktisk mål om å gjøre deltakerne kapable til å bruke teoretiske modeller og verktøy i analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid, konkret for sine egne virksomheter.

For å ivareta dette vil NHH, i tillegg til egne fagressurser, involvere faglige bidragsytere fra AFF og andre kompetansemiljø.

Det overordnede formålet med modulen er å gi deltakerne våre

 • innsikt i teorier og perspektiver som belyser viktige drivkrefter bak omstilling og innovasjon.
 • innsikt, kunnskap og ferdigheter i å anvende faglige modeller og perspektiver til analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid.
 • anledning til å fordype seg i forskningsbasert teori innenfor innovasjon og omstilling og utforske hvordan innsikten kan anvendes strategisk, organisatorisk og ledelsesmessig.

Målgruppe

Modulen henvender seg til ledere og nøkkelpersoner i private og offentlige virksomheter.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

 • Studiestart 17. oktober 2022
 • Løpende opptak. Søknadsperiode (16.03.-14.09.2022)
 • Undervisningssted NHH Campus Oslo
 • Pris NOK 115 000
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss

Oversikt over studie

17.10.-19.10.2022
NHH Campus Oslo
Disrupsjon, innovasjon og omstilling
28.11.-30.11.2022
NHH Campus Oslo
Konkurranseomgivelser, konkurransefortrinn og innovasjon i forretningsmodeller
01.02.-03.02.2023
NHH Campus Oslo
Innovasjon og innovasjonsprosesser

22.03.-24.03.2023
NHH Campus Oslo

Innovasjonssamarbeid og økosystemer
13.04-27.04.2023 Hjemmeeksamen
08.05.-10.05.2023
NHH Campus Oslo
Strategisk innovasjon, organisasjonsdesign, innovasjonskultur
23.08.-25.08.2023
NHH Campus Oslo
Omstilling, innovasjonskapasitet og leder som endringsagent
16.10.-18.10.2023
NHH Campus Oslo
Lederskap og innovasjon
20.10.-03.11.2023 Hjemmeeksamen
13.11.23 Innlevering prosjektoppgave
30.11.23 Avslutningssamling