Innovasjonsledelse

Organisasjoner erfarer store omstillingsbehov- og muligheter.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

Future700px.jpg

Vi ønsker å sette deg i stand til å håndtere omstillingsutfordringer i møte med turbulente omgivelser og grønn omstilling. Vi ser på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter som er med å fremme endring innen teknologi, kunde/brukeratferd- og preferanser, digitalisering, samt nye og bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg kommer makrobetingelser som FN mål for bærekraft, globalisering og økonomiske sjokk.

Vi skaper en arena og et nettverk for læring mellom deltakere og virksomheter, også utenom de faglige samlingene. Modulen har også et eksplisitt praktisk mål om å gjøre deltakerne kapable til å bruke teoretiske modeller og verktøy i analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid, konkret for sine egne virksomheter.

For å ivareta dette vil NHH, i tillegg til egne fagressurser, involvere faglige bidragsytere fra AFF og andre kompetansemiljø.

Det overordnede formålet med modulen er å gi deltakerne våre

 • innsikt i teorier og perspektiver som belyser viktige drivkrefter bak omstilling og innovasjon.
 • innsikt, kunnskap og ferdigheter i å anvende faglige modeller og perspektiver til analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid.
 • anledning til å fordype seg i forskningsbasert teori innenfor innovasjon og omstilling og utforske hvordan innsikten kan anvendes strategisk, organisatorisk og ledelsesmessig.

Målgruppe

Modulen henvender seg til ledere og nøkkelpersoner i private og offentlige virksomheter.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

 • Studiestart 16. oktober 2023
 • Løpende opptak. Søknadsperioden januar - august 2023
 • Undervisningssted NHH Campus Oslo
 • Pris NOK 115 000
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

VIL DU BLI OPPDATERT ?

Legg igjen epost-adressen din, så kontakter vi deg når studiet er klart til å søkes på.

Vi anbefaler ikke at du registrere deg med yahoo eller hotmail adresse.

Kontakt oss

Oversikt over studie

16.10-18.10.2023
NHH Campus Oslo
Disrupsjon, innovasjon og omstilling
27.11.-29.11.2023
NHH Campus Oslo
Konkurranseomgivelser, konkurransefortrinn og innovasjon i forretningsmodeller
31.01.-02.02.2024
NHH Campus Oslo
Innovasjon og innovasjonsprosesser

20.03.-22.03.2024
NHH Campus Oslo

Innovasjonssamarbeid og økosystemer
11.04.-25.04.2024 Hjemmeeksamen
06.05.-08.05.2024
NHH Campus Oslo
Strategisk innovasjon, organisasjonsdesign, innovasjonskultur
19.08.-21.08.2024
NHH Campus Oslo
Omstilling, innovasjonskapasitet og leder som endringsagent
14.10.-16.10.2024
NHH Campus Oslo
Lederskap og innovasjon
18.10.-01.11.2024 Hjemmeeksamen
11.11.2024 Innlevering prosjektoppgave
28.11.2024 Avslutningssamling