Fullføringstid

Fullføringstid

Dersom du ikke har fullført påbegynt studium på normert tid i henhold til aktuell studieplan, vil du gå over i fullføringstid.

I fullføringstiden skal du fullføre påbegynt bachelor- eller masterstudium.

Slik melder du fullføringstid

Melding om fullføringstid for våren 2021 åpner 20. desember. For at vi skal kunne registrere fullføringstid i tid før fristen før oppmeldingsfristen for eksamener i vårsemesteret 2021, ber vi om at du melder fullføringstid innen 15. januar.

Meld fullføringstid her via SøknadsWeb

Velg alternativet "Melding om behov for fullføringstid på MØA og MRR vår 2021" i nedtrekksmenyen.

Fullføringstid innvilges uten videre for alle som har krav på det. Meldingene behandles fortløpende, og du finner den nye studierettsdatoen i Studentweb etter at meldingen er ferdig behandlet.

Studentene som kan be om fullføringstid etter høstsemesteret 2020 er masterstudenter som startet våren 2019.

Sluttdato på studieretten til studenter i disse gruppene vil være 31. desember. Det er uproblematisk at denne løper ut før du registreres med fullføringstid for vårsemesteret. Du vil fortsatt ha tilgang til Studentweb og din NHH-e-postkonto i tiden frem til fullføringstiden er registrert.

Har du gjenstående eksamensforsøk, kan du kontinuere tidligere beståtte kurs i fullføringstiden. Du kan imidletid ikke endre utdanningsplanen utover det som må til for å fullføre påbegynt grad.

Student i fullføringstid, som mangler mer enn 30 studiepoeng på å fullføre sin grad, har i ett semester anledning til å ta inntil det antall studiepoeng som vedkommende mangler på å fullføre sin grad. Student i fullføringstid, som mangler 30 eller færre studiepoeng på å fullføre sin grad, har i ett semester likevel anledning til å ta inntil 30 studiepoeng.

Fullføringstiden varer i inntil ett år.

Bestemmelsen om fullføringstid finnes i forskriftens §2-6.