Internasjonalt karrieresenter - ICC

Internasjonalt karrieresenter - ICC

Få fart på karrieren i utlandet! ICC legg til rette for at NHH-studentar skal kunne starte karrieren i utlandet.

Våre tenester for studentar

Korleis finn eg jobbar i utlandet? Korleis tilpassar eg søknad og CV for eit internasjonalt publikum?

ICC arrangerer kurs og workshops for å hjelpe deg å skreddersy din profil til ein internasjonal arbeidsgjevar. Vi formidlar internships, jobbutlysingar og kontakt med internasjonale arbeidsgjevarar.

ICCs tilbod til NHH-studentar 

Våre tenester for verksemder

Er du på jakt etter ein NHH'ar til å jobbe for deg utanfor Norges grenser, som intern, trainee eller i fast jobb? Eller ønskjer du å tilsetje ein internasjonal NHH-student i Norge? 

ICCs tilbod til verksemder