Kvittering søknad om innpass

Kvittering søknad om innpass

Vi bekreftar med dette at vi har mottatt søknaden din om innpass.

Du kan sende inn fleire søknadar om innpass ved å følge denne lenka, men hugs at du ikkje kan søke innpass for fleire NHH-emne på grunnlag av det same eksterne emnet.  

Du får normalt svar innan ein månad etter søknadsfristen. Dersom søknaden krev fagleg vurdering, må du rekne med lenger svarfrist. Svar på søknaden vert sendt til di digitale postkasse. Dersom du ikkje har digital postkasse, vert svaret sendt i posten. Hugs å merke postkassa di. 

Venleg helsing 

Seksjon for opptak