Informasjon for Erasmus+ studenter

Informasjon for Erasmus+ studenter

Om du skal reise på utveksling til Europa, inkludert Tyrkia og Island, deltar du i Erasmus+ programmet. Du er ikke en Erasmus+ student om du skal på utveksling til Sveits eller Imperial College London.

Finansiering av ditt utvekslingsopphold

Som Erasmus+ student kan du motta Erasmus+ stipend mens du er på utveksling. Du kan motta stipendet om du har søkt og blitt tatt opp i NHHs utvekslingsprogram til Europa og har registert deg med kontonummer i NHHs skjema for Erasmus+ stipend.

  • Stipendet er på €410 per måned for studenter som reiser til lavkostnadssland og på €460 per måned for studenter som reiser til høykostnadsland (Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og Storbritannia). Studenter som reiser med mindreårige barn kan få et tilleggsstipend på €200 per måned.
  • 70% av stipendet vil utbetales i september for deg som skal på utveksling i høstsemesteret og i februar for deg som skal på utveksling i vårsemesteret (basert på et fire måneder langt semester).
  • De resterende 30% av stipendet blir utbetalt i semesteret etter at du har vært på utveksling og kun etter at du har oppfylt alle forpliktelser som Erasmus+ student.
  • Om ditt utvekslingsopphold varer kortere/lenger enn fire måneder vil stipendbeløpet ditt justeres deretter.

dine Forpliktelser

Som mottaker at et Eramus+ stipend må du oppfylle følgende forpliktelser:

  1. Du må lese Erasmus+ student mobility charter Dokumentet inneholder informasjon om NHHs, vertsskolens og dine rettighter og forpliktelser i forbindelse med ditt utvekslingsopphold.
  2. Du må fylle ut stipendkontrakten og returnere den til NHH via Canvas.
  3. Ta en Erasmus+ språktest før og etter ditt utvekslingsopphold (Online Linguistic Support; OLS) i språket du skal studere på. Om du oppnår nivå B1 eller lavere som et resultat av testen blir du tilbudt et nettbasert språkkurs fra Erasmus+ i forkant av utvekslingen. Om du scorer høyere og har indikert at du ønsker et nettbasert språkkurs i det lokale språket vil du automatisk bli tildelt dette etter fullført språktest. Testscoren din vil ikke diskvalifisere deg fra utveksling og vertsskolen vil ikke få tilgang til din score. Du vil motta en e-post med beskjed om hvordan du gjennomfører testen. Les mer om OLS her.
  4. Levere inn Erasmus+  Online Learning Agreement  når du har meldt deg opp i fagene du ønsker å ta ved vertsskolen. Du vil få en e-post med invitasjon til dette. Dette er ikke det samme som å søke om forhåndsgodkjenning av kurs til NHH. Mer om forhåndsgodkjenning av kurs
  5. Levere inn Confirmation of Stay (Word, 61kb) i slutten av ditt semester ute. Bekreftelsen må være signert av en representant ved din vertsskole og returnert til NHH via Canvas. Datoene i CoS skjema er grunnlag for stipendberegningen.
  6. Rapportere til EU kommisjonen ved å fylle inn et spørreskjema om ditt utvekslingsopphold. Du vil motta en personlig lenke til spørreskjemaet i slutten av ditt utvekslingsopphold. Dette spørreskjemaet er ulikt spørreskjemaet som du vil motta fra NHH. Du må fylle ut både skjemaet fra EU og fra NHH.

Erasmus policy statement

NHH sin Erasmus Policy Statement(pdf, 100kb) beskriver institusjonen sin strategy for å oppfylle forpliktelsene i Erasmus charteret.