Semesterregistrering i utvekslingssemesteret

Semesterregistrering i utvekslingssemesteret

Alle studentar som reiser på utveksling skal i utvekslingssemesteret også betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NHH.

  • Utvekslingsstudenter må registrere seg med koden UTVEKSLING, 30 studiepoeng. Koden har ikke undervisning- eller eksamensoppmelding.

Du skal legge UTVEKSLING, 30 sp i utdanningsplanen din uavhengig av hvilke kurs du faktisk skal gjennomføre i utlandet. Når utvekslingsoppholdet er over og NHH har mottatt dokumentasjon på hvilke kurs du har bestått i utlandet, vil godkjenning bli lagt inn på de rette emnene. Selve karakteren fra et emne ved vertsskolen vil ikke bli overført til NHH vitnemålet ditt, emnene vil kun bli vektet med bestått.

Du har anledning til å melde deg opp til gjentak av eksamenar ved NHH på like vilkår som elles når du er på utveksling, men vi anbefaler likevel ikke at du melder deg opp til gjentak av noen eksamener ved NHH i semesteret du er på utveksling.