Utvekslingssteder bachelor

Utvekslingssteder bachelor

Oversikt over studiesteder som er tilgjengelig for utveksling på bachelornivå i 2021.

Denne siden vil bli oppdatert med utvekslingsmuligheter våren 2022 i mai 2021.

Det er kun mulig å reise ut i vårsemesteret. Vær oppmerksom på at noen skoler stiller krav til skolepenger, karaktersnitt eller språkkunnskaper. Du vil i så fall finne kravene i denne listen. Listen under skal stemme overens med tilgjengelige søknadsalternativer i Søknadsweb. Send e-post til int.stud@nhh.no om du ser noe som ikke stemmer overens mellom denne oversikten og søknadsalternativer i Søknadsweb.

 • Argentina

  Argentina

  Undervisningsspråk: spansk. 

 • AUSTRALIA

  AUSTRALIA

  Undervisningsspråk: engelsk. Skulepengar: 9 600 AU$ per semester. Krav om 4 eller betre i engelsk frå vgs og at vitnemålet ikkje kan vere eldre enn 5 år. Du må levere vitnemål frå vgs på engelsk når du søkjer til skulen. Evt må kandidatar ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning.

  NHH har en gratisplass. Det er to søknadsalternativer i Søknadsweb: gratisplass og vanleg plass med skulepengar. Du kan søkje på begge.  

  Undervisningsspråk: engelsk. Skulepengar: ca. 13 000 AU$. Krav om 4 eller betre i engelsk frå vgs. Evt må kandidatar ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning.

  Undervisningsspråk: engelsk. Skulepengar: ca. 12 300 AU$. Studentar som tek ARTS2600 Internship, 6 credits, vil få 1000 AU$ i rabatt. Krav om 4 eller betre i engelsk frå vgs. Evt må kandidatar ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning.

  NHH har fire gratisplasser. Det er to søknadsalternativer i Søknadsweb: gratisplass og vanleg plass med skulepengar. Du kan søkje på begge.

  Undervisningsspråk: engelsk. Skulepengar: ca. 15 300 AU$. Krav om 4 eller betre i engelsk frå vgs. Evt må kandidatar ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning.

  NHH har en gratisplass. Det er to søknadsalternativer i Søknadsweb: gratisplass og vanleg plass med skulepengar. Du kan søke på begge.

  Undervisningsspråk: engelsk. Skulepengar ca. 13 950 AU$. Krav om 4 eller betre i engelsk frå vgs. Evt må kandidatar ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter.

  NHH har to gratisplassar. Det er to søknadsalternativer i Søknadsweb: gratisplass og vanleg plass med skulepengar. Du kan søke på begge.

  Undervisningsspråk: engelsk. Skulepengar: ca. 13 000 AU$. Krav om 4 eller betre i engelsk frå vgs. Evt må kandidatar ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning.

  Undervisningsspråk: engelsk. Krav om 4 eller betre i engelsk frå vgs og at vitnemålet ikkje kan vere eldre enn 5 år. Evt må kandidatar ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning.

  Ingen skulepengar.

  Undervisningsspråk: engelsk. Krav om 4 eller betre i engelsk frå vgs. Evt må kandidatar ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning.

  Ingen skulepengar.

 • Belgia

  Belgia

  Akkreditering: EQUIS

  Undervisningsspråk: fransk (få kurs på engelsk - må derfor kunne fransk).

  Akkreditering: EQUIS og AACSB

  Undervisningsspråk: fransk

 • Brasil

  Brasil

  Undervisningsspråk: engelsk.

 • Canada

  Canada

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Undervisningsspråk: engelsk (og fransk).

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Undervisningsspråk: engelsk (og fransk).

  Undervisningsspråk: fransk og engelsk.

  Undervisningsspråk: engelsk. Krav om B/C eller betre i snitt frå høgare utdanning.

  Undervisningsspråk: engelsk. Krav om B eller betre i snitt frå høgare utdanning. Skulepengar: ca. CAD 3 500

  Undervisningsspråk: engelsk

 • Chile

  Chile

  Undervisningsspråk: spansk. Skulepengar: ca. 5000 US$. PUC krev at studentar har minst 2 fulle semester med spansk på universitets- eller høgskulenivå eller dokumentasjon på eit B2 nivå i spansk før avreise.

 • Danmark

  Danmark

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk og dansk

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk

 • Estland

  Estland

  Undervisningsspråk: engelsk

 • Finland

  Finland

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk og svensk.

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Undervisningsspråk: engelsk.

 • Frankrike

  Frankrike

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk (og fransk).

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk og fransk.

  Akkreditering: AACSB og AMBA

  Undervisningsspråk: engelsk og fransk.

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk og fransk.

  Akkreditering: EQUIS og AACSB

  Undervisningsspråk: engelsk og fransk.

  BØA-utveksling kun til campus Sophia Antipolis.

  Undervisningsspråk: engelsk og fransk. Flere tilgjengelige campus i Frankrike og kan ikke garantere plass på en spesifikk campus.

  Undervisningsspråk: fransk.

 • Italia

  Italia

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk og italiensk.

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk og italiensk.

  Undervisningsspråk: engelsk og italiensk.

  Undervisningsspråk: italiensk.

 • Japan

  Japan

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Krav om B eller betre i snitt frå høgare utdanning.

  Undervisningsspråk: engelsk og japansk. Utveksling til Rikkyo må kombineres med internship. Vi har fire tilgjengelige internships våren 2021. Les meir her.

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Undervisningsspråk: engelsk og japansk. Studentar tar kurs fra SESAMI-programmet (på masternivå) og vanlige kurs for bachelorstudentar (få tilgjengelige kurs).

 • Kina

  Kina

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Undervisningsspråk: engelsk og kinesisk.

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Undervisningsspråk: engelsk

  Undervisningsspråk: engelsk

  Undervisningsspråk: engelsk

 • Mexico

  Mexico

  Undervisningsspråk: engelsk og spansk

 • Nederland

  Nederland

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning.

  Akkreditering: EQUIS og AACSB

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Akkreditering: AACSB og AMBA

  Undervisningsspråk: engelsk.

 • New Zealand

  New Zealand

  Undervisningsspråk engelsk. Skulepengar: ca 12 300 NZ$ Obs! Skulepengene overskrider det du vil få i lån frå Lånekassa. Sjå Lånekassa sine heimsider for kva du får i støtte. Krav om 4 eller betre i engelsk frå vgs. Evt må kandidatar ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning. 

  Undervisningsspråk engelsk. Skulepengar: ca 11 500 NZ$. Krav om 4 eller betre i engelsk frå vgs. Evt må kandidatar ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning. 

 • Peru

  Peru

  Undervisningsspråk: spansk.

 • Polen

  Polen

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Akkreditering: AMBA

  Undervisningsspråk: engelsk.

 • Portugal

  Portugal

  Akkreditering: AACSB og AMBA

  Undervisningsspråk: engelsk og portugisisk.

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk og portugisisk.

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Akkreditering: AMBA

  Undervisningsspråk: engelsk og portugisisk.

 • Russland

  Russland

  • GSOM, St.Petersburg State University, vår.

  Undervisningsspråk: engelsk.

 • Singapore

  Singapore

  Undervisningsspråk: engelsk. Krav om B/C eller betre i snitt frå høgare utdanning. 

  Undervisningsspråk: engelsk. Krav om B eller betre i snitt frå høgare utdanning.

 • Spania

  Spania

  Undervisningsspråk: engelsk, spansk og katalansk.

  Akkreditering: AACSB og AMBA

  Undervisningsspråk: engelsk og spansk.

  Undervisningsspråk: spansk.

  Undervisningsspråk: spansk.

  Undervisningsspråk: spansk.

  Undervisningsspråk: engelsk og spansk. Studentar går på skulen i term 2 og term 3.

  Undervisningsspråk: spansk.

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk og spansk.

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk.

 • Storbritannia

  Storbritannia

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning. 

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Akkreditering: AACSB og AMBA

  Undervisningsspråk: engelsk. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning.

 • Sveits

  Sveits

  Akkreditering: EQUIS og AMBA

  Undervisningsspråk: fransk og engelsk.

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk og tysk.

 • Sverige

  Sverige

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk og svensk.

  Akkreditering: EQUIS og AMBA

  Undervisningsspråk: engelsk og svensk.

  Undervisningsspråk: engelsk og svensk.

  Akkreditering: EQUIS og AACSB

  Undervisningsspråk: engelsk og svensk.

  Akkreditering:  AACSB

  Undervisningsspråk: engelsk og svensk.

 • Sør-Afrika

  Sør-Afrika

  Undervisningsspråk: engelsk. Skulepengar: ca. USD 6 500. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning og 5 eller betre i engelsk frå vgs. Om du har 4 eller betre kan det vurderast viss du også har hatt ENG10 og ENG11 ved NHH eller liknande. Evt. må kandidatar ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter.

 • Sør-Korea

  Sør-Korea

  Undervisningsspråk: engelsk. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning. Kandidatar må ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter eller ved NHH. Kun mogeleg å reise i 4. semester! 

 • Taiwan

  Taiwan

  • National Sun Yat-sen University, vår.

  Undervisningsspråk: engelsk.

 • Thailand

  Thailand

  • Thammasat University, Faculty of Economics, vår.

  Undervisningsspråk: engelsk.

 • Tsjekkia

  Tsjekkia

  Akkreditering: EQUIS

  Undervisningsspråk: engelsk.

 • Tyskland

  Tyskland

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: tysk og engelsk.

  Akkreditering: AACSB

  Undervisningsspråk: tysk og engelsk.

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Undervisningsspråk: tysk.

  Akkreditering: AACSB

  Undervisningsspråk: tysk.

  Undervisningsspråk: tysk.

  Undervisningsspråk: engelsk.

  Undervisningsspråk: tysk.

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk og tysk

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: engelsk og tysk.

 • USA

  USA

  Undervisningsspråk: engelsk. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning. Krav om 4 eller betre i engelsk frå vgs. Evt. må kandidatar ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter. Skulepengar på USD 18 953 per semester. Obs! Skulepengane overskrider det du vil få i lån frå Lånekassa med ein god del. Sjå Lånekassa sine heimsider for kva du får i støtte, som tilleggslån.

  Undervisningsspråk: engelsk. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning.  

  Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning. Undervisningsspråk: engelsk. Bachelorstudentar vert tatt ut på avtalen med Department of Sociology. Skulepengar og avgifter: USD 11 825. 

  Undervisningsspråk: engelsk. Skulepengar: ca. USD 8 500. Obs! Skulepengene overskrider det du vil få i lån frå Lånekassa. Sjå Lånekassa sine heimsider for kva du får i støtte. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning. Studentar kan bli bedt om å kjøpe helseforsikring til USD 335.

  Undervisningsspråk: engelsk. Det er ingen skulepengar til St. Cloud, men utvekslingsstudentar må bo på campus og ha "meal-plan". Kostnad for dette, inkludert obligatorisk helseforsikring, er USD 6 700. Krav om C eller betre i snitt frå høgare utdanning.

  Undervisningsspråk: engelsk. Skulepengar: ca. USD 6 350. 

 • Østerrike

  Østerrike

  Akkreditering: EQUIS, AACSB og AMBA (Triple Crown)

  Undervisningsspråk: tysk og engelsk.

  Undervisningsspråk: tysk.

  Akkreditering: AACSB

  Undervisningsspråk: engelsk.