Helsing frå rektor og ordførar

Helsing frå rektor og ordførar

Helsing til nye NHH-studentar frå rektor Øystein Thøgersen og ordførar i Bergen, Marte Mjøs Persen

Kjære nye NHH-student,

Rektor Øystein Thøgersen. Foto: Hans Jørgen Brun
Rektor Øystein Thøgersen. Foto: Hans Jørgen Brun

Me er svært glade for å kunne ønskje deg velkomen til Noregs handelshøgskole! Du er i ferd med å ta fatt på ein særdeles spanande periode i livet. Me vil gjere vårt beste for å gi deg ei positiv og lærerik studietid som du vil tenkje tilbake på med mange gode minne resten av livet. NHH er ein spesiell skule med mykje karakter, stort fagleg og sosialt engasjement, lange tradisjonar og eit solid akademisk miljø. Me gler oss til at du også vert ein del av NHH-familien.

Som overalt elles i samfunnet, vert også NHH påverka av den pågåande koronapandemien. Me kan forsikre deg om at me gjer vårt aller beste for å tilby eit framifrå opplegg frå fyrste dag samstundes som me følgjer styresmaktene sine råd for smittevern.

På desse nettsidene har me samla ein del informasjon som kan vere nyttig for deg fram mot studiestart. Her får du blant anna svar på kva du bør gjere ved semesterstart og kven du kan ta kontakt med dersom det er noko du lurer på eller treng hjelp til. Det er viktig at du også studerer andre informasjonskjelder om studia og studentlivet ved NHH. Sjå særleg nettsida vår nystudent, der du til ei kvar tid vil finne fyldig og oppdatert informasjon om både studierelaterte forhold, rettleiing, studentlivet i Bergen generelt, samt informasjon om eventuelle tilpassingar grunna ny informasjon om koronapandemien.

Me held på med å sluttføre programmet for velkomstveka dykkar i august. Dei siste par åra har me gjort ein del spanande endringar i velkomstveka for å skape ei trygg ramme rundt studiestarten, med fag og det å verte kjend med andre studentar i sentrum. Opplegget i år vidarefører mykje av dette, men med nokre naudsynte endringar grunna den spesielle situasjonen. Som i fjor vil me leggje opp til faglege utfordringar og gode diskusjonar knytt til case-arbeid i grupper gjennom veka og ulike informasjonsmøter, kombinert med ei rekkje sosiale arrangement i regi av studentforeininga.

Me ønskjer deg hjarteleg velkomen til NHH, og ser fram til ei spanande og lærerik tid saman med deg.

Velkommen til Bergen!

Beste helsing

Øystein Thøgersen
Rektor 

Kjære nye studentar,

Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen. Foto: Hans Jørgen Brun
Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen. Foto: Hans Jørgen Brun

Årets studiestart blir som alt anna i tida me er i, litt annleis. Me har lagt bak oss ein vår og sommar der me har stått saman ved å halde avstand, og me har for alvor sett kor viktig fellesskapet er i ei vanskeleg tid.

Ein god fellesskap er også nøkkelen til ei god studietid. I Bergen og blant dei mange studentgruppene ved NHH finst det ei rekkje store og små fellesskap du kan vere ein del av. Som student ved NHH vil du bli ein del av dei mest engasjerte studentane i landet, og engasjerte studentar er òg dei som trivst best. Engasjementet ditt kjem deg, studiekameratane dine og byen til gode.

Gratulerer med studieplass ved landets mest populære studieprogram, og ikkje minst, gratulerer med studieplass i landets beste by!

Beste helsing

Marte Mjøs Persen

Ordførar i Bergen