Ei verd av moglegheiter

Ei verd av moglegheiter

VEL VALFAG I SPRÅK OG INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON!

Som student ved NHH har du ei unik moglegheit til å integrera emne i språk og interkulturell kommunikasjon i graden din. Språkevne og kulturforståing er stadig viktigare i ei globalisert verd, og disse valemna rustar deg til ein karriere i dagens internasjonale næringsliv.

Bachelorstudentar kan velja mellom 5 framandspråk: engelsk, fransk, spansk, tysk og japansk. Språkundervisninga er skreddarsydd for deg som NHH-student, med fokus på praktisk og yrkesrelevant språkkompetanse i tillegg til samfunns- og kulturkunnskap.

Ønsker du å reisa på utveksling til fransk-, tysk- eller spanskspråklege skoler som underviser på lokalspråket må du oppfylla krava til språkkunnskapar. Gode kunnskapar i framandspråk gjev deg òg moglegheita til å ta ein CEMS-mastergrad.

Ein NHH-grad med dokumenterte språk- og kulturkunnskapar vil gje deg eit solid konkurransefortrinn om du ønsker spennande jobbar i internasjonale miljø.

engelsk

Emne i engelsk:

ENG10 English for Business I

ENG11  English for Business II

Lurar du på noko om engelsk valfag?
Ta kontakt med Gisle!

Last ned presentasjonen om engelsk valfag

fransk

EmnE i FRANSK: 

FRA10  Fransk økonomisk språk

FRA20 Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur

Lurar du på noko om fransk valfag?
Ta kontakt med Annelise!

Last ned presentasjonen om fransk valfag

Spansk

Emne i spansk:

SPA10  Spansk språk

SPA20 Den spansktalande verda i dag: økonomi, samfunn og kultur

SPA13 Economía y sociedad en el mundo hispanohablante

Lurar på du på noko om spansk valfag?
Ta kontakt med Margrete!

Last ned presentasjonen om spansk valfag

tysk

Emne i tysk:

TYS10 Tysk økonomisk språk I

TYS11  Tysk økonomisk språk II

Lurar du på noko om tysk valfag?
Ta kontakt med Bjørnulf!

LAST NED PRESENTASJONEN OM TYSK VALFAG

japansk

Emne i japansk

JAP10 Japanese for Business I

JAP11  Japanese for Business II

JAP12 Japanese for Business III (tilbys ikke høsten 2022)

Lurar du på noko om japansk valfag?
Ta kontakt med Kristin!

LAST NED PRESENTASJONEN OM JAPANSK VALFAG

internship abroad

Internship Abroad-programmet kombinerer praksisopphald i utlandet med fagleg arbeid som lærer deg å observera, skildra og reflektera over kva det inneber å jobba i eit interkulturelt miljø. Me tilbyr òg eit Internship Abroad-emne for masterstudentar. Kvart emne gjev 7,5 studiepoeng.

Les meir om Internship Abroad-programmet

En verden av muligheter banner.PNG