Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Velkommen til Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH, et ambisiøst og aktivt miljø for forskning og læring.

Fagstaben vår har tre hovedforsknings- og undervisningsområder:

  • Finansregnskap og revisjon
  • Intern regnskap og kontroll
  • Økonomi, etikk og jus

Instituttet har sterke bånd til praksisfeltet, både innen undervisning og forskning, og tiltrekker seg et høyt antall studenter.

Hoveddelen av forskningsaktiviteten vår er internasjonal, og derfor er informasjonen vår primært på engelsk.

Les mer på instituttets engelske side