Tidligere konferanser

Tidligere konferanser

Program fra tidligere års alumnikonferanser.

Alumnikonferansen ble arrangert første gang høsten 2017.

Den erstattet NHHs høstkonferanse som ble arrangert fra 2009 til 2016.