Opningstider og tilgang ved NHH

Opningstider og tilgang ved NHH

Vi har framleis ein alvorleg situasjon med smitte i samfunnet. All undervisning kan følgjast digitalt dersom ønskeleg, men campus er ope for studentar.

Oppdatert 18. januar kl. 08.20.

Campus er ope for studentar, men NHH ber alle tenke seg om før dei konkluderar med at dei har behov for å opphalde seg på campus utanom organisert fysisk undervisning. Det er avgrensa plass på lesesalar og andre rom. Vis derfor solidaritet overfor dei som ikkje har mogelegheit til å studere heimefrå.

Dersom du likevel landar på at du har eit behov som gjer at du må opphalde deg på campus, må du respektere smittevernreglane: reingjer arbeidsplassen din og hald minst ein meters avstand til alle - inkludert andre du eventuelt sit saman med i kantina. Noter kor du opphald deg for å gjere smittesporing enklast mogleg.

Hvis du utvikler koronarelaterte symptomer eller får beskjed om å gå i karantene skal du uansett ikke oppholde deg på campus.

Påvist smitte rapporterast til korona@nhh.no

OPNINGSTIDER - TILGANG TIL LESESALAR OG GRUPPEROM

  • Måndag – fredag, kl. 08.00 – 22.00
  • Laurdag og søndag, kl. 08.00– 16.00

SERVICESENTERET

  • Servicesenteret er flytta inn i NHHs resepsjon ved hovudinngangen og tilsette er tilgjengelege mellom 08.00 og 15.45.

Biblioteket

Bibliotekets opningstider