Oslo-restriksjoner påvirker NHH

Oslo-restriksjoner påvirker NHH

Beboere i Oslo-regionen har fått pålegg om ikke å krysse kommunegrensene med mindre det er strengt nødvendig. Det innebærer at personer som befinner seg i disse områdene ikke skal reise til campus på NHH.

Publisert 25. januar 2021 kl. 12.17.

Tiltaket omfatter alle, som eksempelvis tilreisende studenter, gjesteforelesere og midlertidig eller fast ansatte som befinner seg i eller reiser til/fra Oslo.

De strenge reglene for Oslo-regionen skyldes funn av mutert virus. Reglene gjelder i første omgang til 31. januar.

Studenter og andre som kommer til Bergen fra Oslo-regionen bør følge alminnelige karantenebestemmelser før de møter opp på campus.

Generelt anmodes ansatte om fortsatt å ha hjemmekontor.

All undervisning er i utgangspunktet digital, men i tråd med føringene fra KD vil det tilrettelegges for gruppeundervisning der det er forsvarlig i henhold til smittevernreglene.

Kommunene som er omfattet av de omfattende tiltakene er Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. 

Les mer om tiltakene i de ti kommunene på regjeringen.no

Søndag 24. januar ble det også innført  strenge tiltak i 15 randsonekommuner til de ti førstnevnte.

Randsonekommunene er Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Les mer om tiltakene i randsonekommunene på regjeringen.no