Smittesituasjon ved NHH

Smittesituasjon ved NHH

NHH-studentar vert oppmoda om å studera heime og all undervising på alle nivå blir kun digital. Alle tilsette har fått påbod om heimekontor.

Sist oppdatert fredag 13. november kl. 14.54.

Tiltaka er innført som følgje av den alvorlege smittesituasjonen og i tråd med råda og forskriftene frå Bergen kommune.

I inneverande veke er det meld om to nye smitta NHH-studentar. Totalt er 202 studentar meld smitta sidan semesterstart.

Ingen tilsette er meld smitta.

NHH følgjer situasjonen nøye, men så lenge smittetala er moderate vil tala berre bli oppdatert måndagar og fredagar.

Undervising   

Alle fysisk undervising er avlyst og går kun digitalt. 

Lokale

Studentar vert oppmoda om å studera heime om dei kan. Alle tilsette skal arbeida heimefrå om dei kan.

Studentlokala i NHH-kjellaren vart stengd fredag 23. oktober.

Grupperom er stengd i den perioden det ikkje er smittevernvaktar på campus, det vil seia mellom kl. 16.30 og 08.00 og i helger.

Oppdatert informasjon om opningstider ved NHH

Studentane vert igjen oppmoda om å halde seg strengt til smittevernråda, ha låg terskel for teste seg og følgje ekstra med på om dei kjenner symptom.

Dei viktigste tiltaka som den einskilde sjølv kan gjere:

  • Hald avstand på 1 meter – alltid
  • Vask hendene ofte
  • Desinfiser arbeidsflatene – ikkje gløym bibliotek og lesesal

NHH-leiinga presiserer at det framleis er viktig at alle melder frå dersom dei er smitta.

SMITTEVERNRETTLEIAR FOR NHH

Smittevernrettleiaren gjev køyrereglar for korleis tilsette og studentar skal minimera smitterisiko. Å halde avstand på minst ein meter, vaske hendene godt og halde seg heime viss du ikkje  føler deg bra, er dei viktigaste tiltaka som alle skal følgje.

Smittervernrettleiiar for NHH (PDF 1 mb)

Folkehelseinstituttets informasjon om kva du må gjere om du mistenkjer at du er sjuk med det nye koronaviruset

Er du NHH-student og har fått stadfesta smitte?