Ny avhandling om bruk av fraser i språket

Jose Diaz
Hver dag genererer globalisering, integrasjon og økonomiske åpningsprosesser, så vel som tverrfaglig kommunikasjon og teknologisk fremgang, kunnskap innen ulike fagområder, og dermed utvikles nytt fagspesifikt vokabular. Dette er tema når Jose Luis Rojas Diaz disputerer for PhD-graden fredag 8. april.
Disputas

7. april 2022 09:53

Ny avhandling om bruk av fraser i språket

Jose Luis Rojas Diaz disputerer for PhD-graden ved NHH 8. april 2022 med avhandlingen «Perspectives on Phraseology from Lexicography, Terminology, and Translation: from Language for General Purposes to Language for Specific Purposes».

Hver dag genererer globalisering, integrasjon og økonomiske åpningsprosesser, så vel som tverrfaglig kommunikasjon og teknologisk fremgang, kunnskap innen ulike fagområder, og dermed utvikles nytt fagspesifikt vokabular. Et bredt felt av profesjonelle og spesialiserte brukere, slik som oversettere, fageksperter, korrekturlesere og forlagsredaktører, bruker slikt spesialisert ordtilfang, som omfatter terminologi, flerordsuttrykk og fraseologiske uttrykk. Dette gjør dem til viktige brukere i forskjellige muntlige og skriftlige kommunikative sammenhenger.

Lorente Casafont (2002) hevder at det er et betydelig problem når brukere prøver å slå opp flerordsuttrykk eller fraseologiske uttrykk i en ordbok: «Brukerne av fagspesifikt ordtilfang trenger informasjon om vanlige terminologiske uttrykk, […] informasjon som ikke finnes i de fleste eksisterende språkressurser» (s. 159 [kandidatens oversettelse]).

Dessuten fremhever forfatteren to hovedproblemer i studiet av fraseologi innenfor allmenne og fagspesifikke leksikografiske ressurser (slik som ordbøker og databaser): (i) problemet med å ordboksføre fraseologiske uttrykk og (ii) mangelen på beskrivende studier innen fraseologi. Disse problemene har vært av interesse for forskere innen ulike fagtradisjoner og språk de siste to tiårene.

Det et likevel behov for mer forskning på fagspesifikke fraseologiske uttrykk og kriteriene for å skille mellom allmenne og fagspesifikke fraseologiske uttrykk. Eksempler på dette er det spanske uttrykket abogado del diablo / devil’s advocate («djevelens advokat») fra allmennspråket og spansk letra de cambio mutilada / mutilated bill («skadet seddel») fra økonomisk-administrativt fagspråk.

Denne doktorgradsavhandlingen bidrar til å fylle dette forskningsmessige tomrommet ved å gi en ny definisjon av og en taksonomi for fagspesifikke fraseologiske uttrykk basert på data i form av fraseologiske oppslag i allmenne og fagspesifikke ordbøker.

Veiledere:

Professor Gisle Andersen (hovedveileder), Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

Førsteamanuensis Beate Sandvei, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

Tid og sted:

8. april 14:15, NHH / Zoom

Prøveforelesningen starter klokken 14:15 og disputasen klokken 16:15

Tema for prøveforelesning:

«Metaphor and metonymy»

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Margrete Dyvik Cardona (leder av komiteen), Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

Professor Marie Claude L`Homme, Universitetet i Montreal

FørsteamanuensisRamon Marti Solano, Universitetet i Limoges

Om kandidaten:

Jose Diaz har vært stipendiat ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

Kontakt:

Jose.diaz@nhh.no