Uklart om formuesskatt

Kronikk Av Guttorm Schjelderup

6. november 2012 17:15

(oppdatert: 1. mars 2016 17:17)

Uklart om formuesskatt

Innlegg: I DN 30. oktober anklager Jan Tore Sanner meg for å ville isolere debatten om formuesskatten til å handle om de 100 rikeste. Det er feil. Jeg er opptatt av hvilke andre skattegrep Høyre vil ta når de fjerner formuesskatten, skriver Guttorm Schjelderup i Dagens Næringsliv 1. november 2012.

De rikeste er imidlertid også viktig. Oppslutningen om skattesystemet er avhengig av at skattyterne mener det er rettferdig. Det er ikke bare de 100 rikeste som slipper skatt, men skatteprosenten til veldig mange svært rike blir veldig lav. Det er en farlig vei å gå for et land som i stor grad baserer seg på et offentlig tjenestetilbud og rettferdighet som grunnprinsipp.

Sanner argumenterer for at Høyre vil fjerne formuesskatten og man kan være enig eller uenig i argumentasjonen, men på slutten av innlegget gjentar han seg selv. Høyre vil fjerne formuesskatten men dette må gjøres samtidig med andre skattegrep. Jeg vil gjerne vite hvilke, og samtidig ha en debatt om hvordan vi via skattesystemet sikrer best verdiskapning.

Man må være spåkone for å lese noe ut av Sanners innlegg. Vil Høyre øke utbytteskatten? Teksten er uklar.

Jeg tilbyr meg gjerne å hjelpe Sanner. Først med litt fakta. Formuesskatten bidrar med ca. 14 milliarder i statskassen og de viktigste bidragsyterne er pensjonister, skattytere nær pensjonsalderen, samt de rikeste i samfunnet.

Det er ikke riktig at eiere av små bedrifter er de viktigste bidragsyterne. Forklaringen er enkel. Bedrifter som ikke er børsnoterte, er ofte lavt verdsatt og eierne har høy gjeld.

Og formuesskatten er heller ikke den skatten som skader arbeidsplassene mest, men den debatten vil heller ikke Sanner ta.
Hvilke enkle grep kan man så ta?

Hvis man virkelig vil fjerne formuesskatten for de fleste, hjelpe småbedrifter, samt drive omfordeling, er et bedre forslag å gi et bunnfradrag som monner. La oss si ti millioner som et eksempel. Da vil omtrent alle utenom de aller rikeste slippe formuesskatten.

Dessuten vil det lønne seg å spare til egen bolig før man løper hen og låner. Et slikt bunnfradrag vil samtidig kunne eliminere all skatt på bolig for folk flest, en sak Høyre lenge har ivret for.

Et stort bunnfradrag skaper imidlertid noen finansielle utfordringer. Sist Høyre var i posisjon til å fjerne formuesskatten var Per-Kristian Foss finansminister i Bondevik II regjeringen. Sammen med Frp hadde regjeringen flertall i Stortinget. De kunne ha fjernet formuesskatten. Det skjedde ikke selv om det var programfestet. Derfor er det viktig å ha en debatt om en skattepakke som fremmer verdiskapning og som er realistisk.

I møte med departement og budsjett må partiene forholde seg til at skattelettelser må finansieres. Derfor vil jeg vite hva Høyre mener med andre skattetiltak utover det å fjerne formuesskatten.

Sanner må bli mer konkret.