Inkubatorers rolle for oppstartbedrifter

Disputas

20. juni 2016 13:20

Inkubatorers rolle for oppstartbedrifter

Hans Anton Stubberud disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 23. juni 2016 med avhandlingen «Business Incubators and Entrepreneurial Performance: The Influence of Network Value and Absorptive Capacity».

Små og nystartede bedrifter har stor betydning for samfunnets økonomiske utvikling og verdiskaping. Mange bedrifter som etableres har imidlertid vanskeligheter med god lønnsomhet og med å overleve. Denne doktorgradsavhandlingen fokuserer på inkubatorers rolle for å stimulere og hjelpe oppstartbedrifter til å oppnå suksess og i hvilken grad inkubatortilknytning har positiv effekt.

Spesielt undersøkes i hvilken grad inkubatorer bidrar til økt verdi gjennom entreprenørers nettverk og evne til læring. Studien undersøker om bidraget til verdi fra nettverk og læringsevne er større for bedrifter i inkubatorer enn for bedriftene som ikke har slik tilknytning.

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant bedrifter som ble startet i perioden 2008-2012. Data fra 651 bedrifter ble utnyttet til analyseformål. Dataene indikerer at de som er knyttet til inkubatorer har større sannsynlighet for å etablere bedre forretningsmessig verdi gjennom sine nettverk enn de som ikke er tilknyttet inkubator. Det samme gjelder også for mulighetene for læring som stimulerer til utvikling av bedriften. I tillegg har forretningsutvikling gjennom nettverk positiv betydning for læring. Funnene er signifikante og støtter hypotesen om at tilknytning til en inkubator har positiv betydning for nettverksverdi og læring og som igjen stimulerer bedret måloppnåelse.

Veiledere:

Professor Sven A. Haugland (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH
Professor Kåre Sandvik, Høgskolen i Sørøst-Norge
Professor Håvard Ness, Høgskolen i Sørøst-Norge

Tid og sted:

Aud. C, NHH torsdag 23. juni 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Discuss how the results of this study may be used to develop the incubator concept in Norway in order to increase new venture performance

Bedømmelseskomiteen:

Seniorforsker Torstein Nesheim (leder for komiteen), SNF
Førsteamanuensis Siri Terjesen, Kelley School of Business at Indiana University
Professor Lene Foss, UiT Norges arktiske universitet

Om kandidaten:

Hans Anton Stubberud (født 1962) har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Stubberud har vært dekan ved Høgskolen i Sørøst-Norge (Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap) siden 2006.