Engage for studentar

Engage for studentar

Studentar har høve til å delta i Engage.EU ved å delta i prosjekt, kurs eller modular. Via Engage kan studentar møta andre studentar frå heile Europa, få fagleg kunnskap, og opna auga for nye perspektiv og kulturar.

ENGAGE.EU SUMMER SCHOOL

SØKNADSFRISTEN ER 15. APRIL 2023.

Studentar kan delta i det årlege Engage.EU Summer School. I juli 2023 (17.-28. juli) vil sommarskulen vera ved WU Vienna University of Economics and Business, og temaet vil vera “Transformation to sustainability: challenges and solutions”. Sommarskulen fylgjer eit intenst program med førelesingar av professorar og førelesarar frå leiande europeiske universitet innanfor handel, økonomi og samfunnsfag. Sommarskulen har som mål å gje studentane ny kunnskap og "soft skills" dei kan nytta i graden sin heime. I tillegg til kursarbeid og førelesingar, vil deltakarane ha sjansen til å delta i organiserte dagsturar og utflukter rundt i Wien. Du kan lesa meir om kursa på nettsida.  

 Sommarskulen kostar 100 euro per person, med kost og losji inkludert i prisen. Når du er ferdig med sommarskulen, kan du søkja om å få 4 ECTS innpassa i graden din. Frist for å søkja er 15. april 2023, og du må søkja direkte på Engage.EU si offisielle nettside.  

ONLINE EXCHANGE INITIATIVE 

Engage Online Exchange gjev studentar ved NHH høve til å ta kurs ved eit eller fleire Engage-universitet digitalt. Du vil få delta i eit virtuelt og internasjonalt klasserom, og få høve til å tileigna  internasjonal kompetanse og nye idear med andre europeiske studentar.

Masterstudentar som ikkje har dratt på utveksling i masterstudiet, eller som vil ta ekstra valfag utanom NHH, kan søkja om å ta fag via Engage. Du kan søkja om å ta kurs ved eit eller fleire universitet innanfor Engage-nettverket samstundes. Du kan få opp til 30 ECTS innpassa i graden din, eller ta valfag ved sida av faga ved NHH. 

Du søkjer direkte til kvar skule før søknadsfristen kvart halvår, og søkjer til Seksjon for internasjonale relasjonar om førehandsgodkjenning av fag på utveksling som vanleg. 

LES MEIR OM ONLINE EXCHANGE INITIATIVE

ENGAGE.EU X-LABS 

Delta i innovativ workshop-serie saman med studentar frå heile Europa. 
X-Labs er ein studentaktiv workshopserie utvikla ved LUISS University I Roma. Deltakarane jobbar i team saman med mentorer for å finne løysningar på utfordringar frå næringslivet. 
I 2023 halds X-Labs over 8 veker i mars og april, med ein avsluttande pitching-sesjon i Roma, saman med partnarar, institusjonar og andre interessentar. 
Kurset er designet for å eksponere studentar for utfordringane og dynamikken i moderne arbeidsmiljø, gjennom ein "job on the training "-modell. 
Søknadsfrist er 10. desember og søknad sendes til xlabs@luiss.it (Curriculum vitae, oversikt over studie og et kort motivasjonsbrev). 

MEIR INFORMASJON OM X-LABS 

Modular

NHH-studentar kan delta i modular ved partnaruniversitet i Engage.EU-alliansen hausten 2022 og våren 2023.

Dei sju universiteta i Engage.EU har utvikla modular på omlag 14-18 studiepoeng på både bachelor- og masternivå. Modulane er tverrfaglege nettkurs og tar sikte på å utvikla kunnskapane, evnene og kompetansane studentar treng for å bidra til samfunnsutvikling i Europa.

Les meir om Modules

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL

Fleire Engage.EU universitet tilbyr i tillegg eigne sommarskular. I 2022 tilbyr WU i Wien kurs i internasjonal handel, med fleire dagsturar og utflukter i Wien inkludert. Frist for å søkja er 31. mars. 

LES MEIR OM INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL

Active Community Challenge 

Ver med på Engage sin fyrste sportskonkurranse! Kvart Engage-universitet stiller opp med éit lag. Laga konkurrerer mot kvarandre i basketball, fotball og styrketrening.

Les meir om Active Community Challenge.

Kontakt

E-post
engage.eu@nhh.no

ONLINE EXCHANGE INITIATIVE

Engage.EU gjev studentar høve til å få internasjonal erfaring utan å reisa heimafrå. Studentar kan ta kurs ved eit eller fleire Engage-universitet.

Online Initiative.jpg