Seksjon for ekstern aktivitet

Seksjon for ekstern aktivitet

Seksjonen arbeider med eksternt retta aktivitetar og har ansvaret for NHH Alumni.