Seksjon for kommunikasjon og marked

Seksjon for kommunikasjon og marked

Kommunikasjons- og marknadsseksjonen arbeider med ekstern og intern kommunikasjon ved NHH. Viktige oppgåver er marknadsføring, medie- og samfunnskontakt, forskingsformidling og produksjon av innhald i NHHs kanalar. Seksjonen også har ansvaret for høgskulens nettsider og visuelle profil.