HR-avdelingen

HR-avdelingen

HR-avdelingen (Human Resources-avdelingen) bistår administrative og faglige ledere og ivaretar oppgaver innen lederstøtte, rekruttering, personaladministrasjon, organisasjons- og lederutvikling, HMS, beredskap og dokumentasjonsforvaltning inkludert arkiv.