Studieadministrativ avdeling

Studieadministrativ avdeling

Avdelinga har det administrative ansvaret for høgskulens fulltidsprogram på bachelor- og masternivå, og gjev utdanningsrelatert støtte til studentar, fagstab og NHH-leiinga.

Stig Tenold Avdelingsleiar
Professor og prorektor for utdanning

STIG TENOLD

Kontakt

Telefon
+47 55 95 92 00
E-post
stud@nhh.no