Seksjon for opptak

Seksjon for opptak

Seksjonen har ansvar for informasjon, veiledning og saksbehandling i forbindelse med opptak til fulltids studieprogrammer på bachelor- og masternivå samt til samarbeidsprosjektet den nasjonale Gründerskolen.