Ansettelsesutvalget for forskings- og undervisningsstillinger

Ansettelsesutvalget for forskings- og undervisningsstillinger

Ansettelsesutvalget fatter vedtak om ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger.

Faste vitenskapelige medlemmer

  • Gunnar E Christensen (leder)
  • Jøril Mæland, instituttleder (Institutt for finans)
  • Jarle Møen, instituttleder (Institutt for foretaksøkonomi)
  • Finn Kinserdal, instituttleder(Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap)
  • Eirik Gaard Kristiansen, instituttleder (Institutt for samfunnsøkonomi)
  • Paul Gooderham, instituttleder (Institutt for strategi og ledelse)
  • Beate Sandvei, instituttleder (Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon)

Fagforeningsrepresentant

  • Sigrid Lise Nonås (Forskerforbundet)

Studentrepresentanter

Ønsker du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt