Klagenemnda

Klagenemnda

Klagenemnda er eit lovpålagt organ som behandlar klager på enkeltvedtak.

Sjå klagenemndas reglement for å få ei oversikt over kva type saker nemnda handsamar.

Reglement for klagenemnda ved NHH (PDF 154 kb)

Medlemmer

  • Asbjørn Strandbakken (leder)
  • Professor Øystein Gjerde
  • Førsteamanuensis Beate Sandvei 
  • Stine Stolpestad (studentrepresentant)
  • Oliver Monge Wahlquist (studentrepresentant) 

utvalssekretær