Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU)

Læringsmiljøutvalet (LMU) jobbar med saker som gjeld studentane sitt fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, tryggleik og velferd.

Har du saker som du synst LMU bør sjå på? Send ein e-post til sekretær, eit av utvalet sine medlemmar eller kontakt NHHS.

SAMMANSETNING AV UTVALET 

 

  • Oliver Wahlquist, studentrepresentant. Leiar LMU.
  • Malin Arve, prorektor for utdanning. Nestleder.
  • Siri Fjellvær, studentrepresentant
  • Signe Flaa, studentrepresentant
  • Jon Heine Toftegaard, studentrepresentant
  • Inger Dagestad, seksjonsleiar
  • Jorun Gunnerud, seniorrådgjevar
  • Per Erik Manne, programleiar bachelorutdanninga

UTVALET SIN SEKRETÆR

Telefon: 55 95 92 75

 

 

MØTEPLAN VÅREN 2021

24.02.2021 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF, kb)       
07.04.2021 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF, kb)
26.05.2021 Innkalling (PDF, kb) Protokoll (PDF, kb)

 

MØTEPLAN HAUSTEN 2020

23.09.2020 Innkalling (PDF, 9985 kb) Protokoll (PDF, 492 kb)      
28.10.2020 Innkalling (avlyst) Protokoll (avlyst)
25.11.2020 Innkalling (PDF, 1077 kb) Protokoll (PDF,  kb)

 

Saker til utvalet må vere utvalet sin sekretær i hende seinast to veker før møtedato.

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt