Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalet er det formelle samarbeidsorganet mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde ved NHH. Utvalet sikrar at dei tilsette har medråderett og bidreg til god kommunikasjon mellom leiinga og de tilsette.

Samansetning av utvalet

Arbeidsgjevarsida

  • Øystein Thøgersen, leiar
  • Gunnar Christensen, medlem
  • Elise Kongsvik, medlem
  • Tove Gjesdahl, medlem  

Arbeidstakarsida

  • Sigrid-Lise Nonås (FF)
  • Astri Kamsvåg (FFTA)
  • Lone Haugsvær (Parat)
  • Lene Tangerås Grønevik (Akademikerne)    
  • Maj-Brit Iden (NTL)

utvalssekretær

Tove Gjesdahl, HR-avdelinga

Ønskjer du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt

Tilsette kan finne mer informasjon om SU, møteinnkalling, protokoll og møteplan i Personalhandboka.