Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning (FFF)

Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning (FFF)

FFF er et rådgivende utvalg for Prorektor for forskning i forhold eller saker av forskningspolitisk/-strategisk karakter, og for forhold knyttet til doktorgradsutdanningen og kvalitetssikringen av denne.

Sammensetning av utvalget

Periode: 29.01 2018 til 31.07 2021

  • Kenneth Fjell, prorektor for forskning
  • Leif K. Sandal, Institutt for foretaksøkonomi (personleg vara: Jarle Møen)
  • Karin Thorburn, Institutt for finans (personleg vara: Konrad Raff)
  • Katrine V. Løken, Institutt for samfunnsøkonomi (personleg vara: Eirik G. Kristiansen)
  • Sven Haugland, Institutt for strategi og ledelse (personleg vara: Leif E. Hem)
  • Katarina Kaarbøe, Institutt regnskap revisjon og rettsvitenskap (personleg vara: Finn Kinserdal)
  • Gisle Andersen, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (personleg vara: Annelise Ly)
  • Linda Rud, Forskningsadministrativ avdeling

PhD-Studentrepresentanter

Periode: 01.01.20-31.07.21

  • Trang Vu, Institutt for finans (personlig vara: Charlotte Evensen, Institutt for samfunnsøkonomi)
  • Andreas Ørpetveit, Institutt for foretaksøkonomi (personlig vara: Ibrahim Pelja, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap)

Sekretariat

Ønskjer du innsyn i eldre møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt