Tal og fakta

Tal og fakta

Noregs handelshøgskole (NHH) er mellom dei leiande handelshøgskolane i Europa. Vi har eit internasjonalt høgt respektert forskingsmiljø og er førstevalet for studentar som skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Noreg.

I tett samspel med nærings- og samfunnsliv utviklar vi ny kunnskap og skaper verdiar for ei bærekraftig framtid.

NHH har ein internasjonal profil og samarbeider med 195 universitet og handelshøgskolar i meir enn 50 land. Vi har ca. 3600 heiltidsstudentar og ca. 435 tilsette.

Slik jobbar vi med berekraft

Eksistenserklæring og FN-sirkel 700x400_NYNORSK.png

Nøkkeltal 2020

  • Årsverk: 435
  • Undervisings, forskings- og formidlingsstillingar: 279
  • Disputasar: 13
  • Publikasjonspoeng: 294
  • Utvekslingsstudentar: 610 (inn og ut)
  • Internasjonale studentar: 8%
  • Budsjett: Ca. 616,5 mill. kroner

Les meir i NHHs årsrapport for 2020 (PDF 6,8 mb)